vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Licensjämförelser på svenska publiceras på vårdgivarwebben

Licensläkemedel saknar ofta produktinformation på svenska eller engelska.
Sedan en tid tillbaka gör Läkemedelsinformationscentralen (LiLi) en begränsad översättning och tolkning av valda delar av produktresumén som nu publiceras på vårdgivarwebben.

I samband med att en regionövergripande generell licens söks för ett licensläkemedel gör Läkemedelsinformationscentralen (LiLi) sedan en tid tillbaka en begränsad översättning och tolkning av valda delar av produktresumén på originalspråk.
Sammanställningen presenteras som en jämförelsetabell där licensläkemedlets egenskaper jämförs med det registrerade läkemedlet. Som hjälp vid översättningen används Google Translate. Syftet med sammanställningen är att den ska utgöra ett komplement för vårdpersonalen och underlätta jämförelsen med det registrerade läkemedlet.

Jämförelserna nås via vårdgivarwebbens sida om regionövergripande licensläkemedel.

Mer information om licensläkemedel finns på vårdgivarwebbens sida om licensläkemedel.

Vid frågor kan regionens läkemedelsinformationscentral nås via: LiLi@regionostergotland.se.