vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Regional riktlinje för läkemedelshantering

En regiongemensam arbetsgrupp med representation från regionen och länets kommuner har reviderat den regionala riktlinjen Läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård samt tandvård Länk till annan webbplats. för att den ska vara anpassad till dagens förutsättningar och krav. Den regionala riktlinjen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården och gäller för all öppen- och sluten vård i länet. Tillsammans med riktlinjen finns stödmall och blanketter till grund för respektive enhets lokala rutin om läkemedelshantering.

Riktlinjen består av flera kapitel och innehållet har genomgående förtydligats och kompletterats. Exempel på ändringar:

  • Anpassningar till att regionen idag har flera tjänster inom läkemedelsförsörjning i egen regi.
  • Nytt avsnitt om gasansvarig sjuksköterska samt ny blankett för uppdragsbeskrivning.
  • RH-check för läkemedel kommer under år 2024 att ersätta Egenkontroll läkemedelshantering (elektronisk enkät) och det blir obligatoriskt att besvara den vartannat år.

Relaterad information

Länk till Östergötlands riktlinje och stödmall för lokal rutin på vårdgivarwebben:
Riktlinje och egenkontroll läkemedel