vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Reproduktionsmedicin

Remmissinformation och information om utredning.

Arbete pågår! Här kommer det fyllas på med mer innehåll inom kort.

Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC) på Universitetssjukhuset i Linköping är en del av Kvinnokliniken. Vi är specialiserade på utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet och fertilitetsbevarande åtgärder.

För utredning krävs inte remiss. För behandling oavsett vilken, krävs alltid remiss.

Remittentinformation

Provtagningsanvisningar inför IVF eller ICSI Länk till annan webbplats.

Remissunderlag assisterad befruktning Länk till annan webbplats.laddas ned just nu

Remiss fertilitets lab Länk till annan webbplats.laddas ned just nu

Remissunderlag ensamstående Länk till annan webbplats.laddas ned just nu

Regler för finansiering Sydöstra sjukvårdsregionen Länk till annan webbplats.

Fertilitetsbevarande åtgärder kvinnor Länk till annan webbplats.

Fertilitetsbevarande åtgärder män Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad