vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Trauma

Traumavården omfattar det akuta omhändertagandet på skadeplats, transport till sjukhuset för primärt omhändertagande samt kirurgisk vård. Den kirurgiska vården kan ske på det sjukhus dit patienten transporteras men kan även innebära transport till ett annat sjukhus ifall det sjukhuset har bättre resurser.

I traumavården ingår också eftervård av patienten och rehabilitering. Traumavården spänner över en mängd kliniska specialiteter, verksamheter och professioner beroende på patientens skador.

Relaterad information

Traumabakjouren kontaktas alltid vid stora trauman med multipla skador eller om du är tveksam vilken specialist som ska kontaktas. Be att få bli kopplad till traumabakjouren.

Telefon: 010-10 30 00

Traumabakjouren rådger även i akuta ärenden av specialistjourer för neurotrauma, ortopediskt trauma, brännskadetrauma, thorax/ kärltrauma. Fråga efter önskad specialist.