vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Kontaktuppgifter till kliniker

Här finns kontaktuppgifter till kliniker och vårdverksamheter i Region Östergötland för dig som är samverkanspartner eller leverantör.

För tillgång till vård- till vårdnummer för andra vårdgivare krävs inloggning till Region Östergötlands intranät.

Patienter hänvisas till 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Akutkliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: AkutklinNsc@regionostergotland.se

Akutkliniken US på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Akutkliniken
Vrinnevisjukhuset
Gamla Övägen 25
601 82 Norrköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Akutkliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Brigadgatan 14, plan 3
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: Allergicentrum@regionostergotland.se

Allergicentrum på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Anestesi intensivvårdsklinik
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress:
Anestesi-OchIntensivvardsklinikenVinSc@regionostergotland.se

Anestesi intensivvårdskliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
ANOPIVA US
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: Anopiva@regionostergotland.se

ANOPIVA på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Arbets- och miljömedicin
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 03 02, telefontid kl. 10.00-12.00.

E-postadress: amm@regionostergotland.se

Arbets- och miljömedicin på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: Barn-ochkvinnocentrum@regionostergotland.se

Postadress:
Region Östergötland
Habiliteringen i Linköping, centrala länsdelen
581 85 Linköping

Telefon: 010-105 94 14, mottagningens Tele-Q

E-postadress: buhnsc@regionostergotland.se

Habiliteringen på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Barn- och ungdomskliniken
Vrinnevisjukhuset i Norrköping
601 82 Norrköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: barnkliniken.vin@regionostergotland.se

Barn- och ungdomskliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
Westmansgatan 27A
582 16 LINKÖPING

Telefon: 010-105 96 75 (TeleQ)

E-postadress: BupbrevladaUSPC@regionostergotland.se

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Barnhälsan
Södra Torget 2
603 48 Norrköping

Telefon: 010-105 91 50

Barnhälsan på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Cancer-och lungsjukvårdsenheten
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Cancer-och lungsjukvårdsenheten på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Postadress:
Dagkirurgin CKOC Linköping
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 02 01

Dagkirurgin CKOC på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Dagkirurgin Norrköping
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon:
Endoskopienheten: 010-104 53 44
måndag-fredag 08.00-09.00

ÖNH/Gynekologi: 010-104 53 55
måndag-fredag 07.30-09.00

Ortopedi/Urologi/Kirurgi: 010-104 53 54
måndag-fredag 09.30-10.30

Dagkirurgin på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Endokrinmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 LINKÖPING

Telefon: 010-105 93 20

Endokrinmedicinska kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Enheten för prehospital vård
Hälsans Hus, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Postadress:
Enheten samordnad cancerutredning
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 10

Enheten samordnad cancerutredning på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Flyktingmedicinskt centrum
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon: 010-104 27 47 (kris- och traumamottagning)

Postadress:
Fysiologiska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Fysiologiska kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Fysiologiska kliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon: 010-105 98 25

Fysiologiska kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Geriatriska kliniken
Vrinnevisjukhuset
G:a Övägen 25
601 82 Norrköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Postadress:
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: BarnUsBkc@regionostergotland.se

H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Habiliteringen
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon: 010-105 99 06

E-postadress:

Habiliteringen på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Hand- och plastikkirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-105 96 90

E-postadress: HandochplastikkirklinRc@regionostergotland.se

Hand- och plastikkirurgiska kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Hematologiska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Hematologiska kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Hjärtcentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: Hjartcentrum@regionostergotland.se

Postadress:

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress:

Länk till kliniken på 1177.se

Postadress:
Linköping:
Infektionskliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Norrköping:
Infektionskliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon:
Linköping: 010-105 93 86
Norrköping: 010-105 93 87

Postadress:

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress:

Länk till kliniken på 1177.se

Postadress:
Kardiologiska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: KardklinUsHc@regionostergotland.se

Länk till kliniken på 1177.se

Postadress:
Kardiologiska kliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: KardklinVinHmc@regionostergotland.se

Länk till kliniken på 1177.se

Postadress:
Kirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Länk till kirurgiska kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Kirurgiska kliniken i Norrköping
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Länk till kirurgiska kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Klinisk farmakologi
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Postadress:
Klinisk genetik
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: genetikmottagningen@regionostergotland.se

Klinisk genetik på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Postadress:

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Postadress:
Klinisk mikrobiologi
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Postadress:
Klinisk patologi
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: KliniskPatologiDc@regionostergotland.se

Postadress:
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: KkUs@regionostergotland.se

Kvinnokliniken US på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Kvinnokliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: KkVin@regionostergotland.se

Kvinnokliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Käkkliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: kakklinusrc@regionostergotland.se

Käkkliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
LAH, Närvårdskliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

LAH på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
LAH Norrköping
Vrinnevisjukhuset
Gamla Övägen 25
601 82 Norrköping

Telefon: 010-104 31 07

LAH Norrköping på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Laboratoriemedicin sjukhus
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Laboratoriemedicin sjukhus
Lasarettet, plan 10
591 85 Motala

Laboratoriemedicin sjukhus
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Postadress:
Lungmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Lungmedicinska kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Länsteam Habiliteringen
Repslagaregatan 6
581 85 Linköping

Telefon: 010-105 94 14

E-postadress:

Länsteam Habiliteringen på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Magtarmmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-105 92 65

Magtarmmedicinska kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Medicinkliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress:

Länk till kliniken på 1177.se

Postadress:
Medicincentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Postadress:
Sektionen för akut internmedicin
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Sektionen för geriatrik
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: medicinskaochgeriatriskaakutklinNsc@regionostergotland.se

Postadress:
Universitetssjukhuset
Medicinsk strålningsfysik, Diagnostikcentrum
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Postadress:
Medicinska specialistkliniken
Lasarettet i Motala
591 85 Motala

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: MedicinskaSpecialistklinNsv@regionostergotland.se

Medicinska specialistkliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Neurofysiologiska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: NeurofysRc@regionostergotland.se

Neurofysiologiska kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Neurokirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Neurokirurgiska kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Neurologiska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Neurologiska kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Njurmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: NjurmedicinUsMc@regionostergotland.se

Njurmedicinska kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Närsjukvården i centrala Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: nsc@regionostergotland.se

Postadress:
Närsjukvården i västra Östergötland
591 85 Motala

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: nsv@regionostergotland.se

Postadress:
Närsjukvården i östra Östergötland
601 82 Norrköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: narsjukvardeniostraostergotland@regionostergotland.se

Postadress:
Närvårdskliniken Finspång
Box 905
612 25 Finspång

Telefon: 010-105 92 60

Närvårdskliniken Finspång på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Onkologiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: OnkologiskaklinUsCkoc@regionostergotland.se

Onkologiska kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Ortopediska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress:

Ortopediska US kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Ortopedkliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress:

Ortopedkliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
PKC, Vingården hus 10
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon: 010-104 22 22

E-postadress: pkc@regionostergotland.se

Postadress:

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress:

Länk till kliniken på 1177.se

Postadress:
Primärvårdscentrum
Drottninggatan 16
582 25 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: pvc@regionostergotland.se

Postadress:
Psykiatricentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress:

Länk till kliniken på 1177.se

Postadress:

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress:

Länk till kliniken på 1177.se

Postadress:
Psykiatriska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: psykklinwebbpc@regionostergotland.se

Länk till kliniken på 1177.se

Postadress:
Psykiatriska kliniken
Lasarettet
591 85 Motala

Psykiatriska kliniken
Kungsvägen 69
595 41 Mjölby

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Postadress:
Psykiatriska kliniken i Norrköping
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: psykklinpcnkpg@regionostergotland.se

Psykiatriska kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Radiofysikavdelningen
Universitetssjukhuset
Medicinsk strålningsfysik, DC
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Postadress:
Rehab Finspång
Box 905
612 25 Finspång

Telefon: 010-105 93 04

Rehab Finspång på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Rehab Väst
Lasarettet i Motala
Lasarettsgatan 37
591 85 Motala

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: RehabvastNsv@regionostergotland.se

Rehab Väst på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Rehab Öst Norrköping
Slottsgatan 116
602 22 Norrköping

Telefon: 010-105 90 10

E-postadress: rehabostnorrkopingnso@regionostergotland.se

Rehab Öst på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-1059787 (sekr)

E-postadress: rehabmedklinus@regionostergotland.se

Rehabiliteringsmedicinska kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Reumatologiska kliniken i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Reumatologiska kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Rättspsykiatriska regionkliniken
592 81 Vadstena

Telefon:
010-104 83 44 (vårdadministratörer)
010-104 82 20 (bevakningscentral)
010-104 83 81 (platskoordinatör)

010-104 82 21 (Avdelning A1)
010-104 82 22 (Avdelning A2)
010-104 82 23 (Avdelning B1)
010-104 82 24 (Avdelning B2)
010-104 82 25 (Avdelning C1)
010-104 82 26 (Avdelning C2)

E-postadress: RPR@regionostergotland.se
Krypterad e-post till regionen skickas via:
https://sakerepost.
regionostergotland.se/ Länk till annan webbplats.

Rättspsykiatriska regionkliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Röntgenkliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-105 90 90

Röntgenkliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Röntgenkliniken
Lasarettet i Motala
591 85 Motala

Telefon:
010-104 73 55

Röntgenkliniken Motala på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Röntgenkliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon: 010-105 93 25

Röntgenkliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Samtalsmottagningen Unga Vuxna
Gasverksgränd 2
582 22 Linköping

Telefon: 010-105 91 99

E-postadress: UngdomsmottagningNsc@regionostergotland.se

Samtalsmottagningen Unga Vuxna på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Sinnescentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: sinnescentrum@regionostergotland.se

Postadress:
Smärt- och rehabiliteringscentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress:

Länk till kliniken på 1177.se

Postadress:
Thorax-Kärlkliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: Thorax-Karlkliniken_US@regionostergotland.se

Thorax-Kärlkliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Urologiska kliniken på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Habiliteringen i Linköping, vuxenteamet
Torkelbergsgatan 14D, Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress: VuxenhabNSC@regionostergotland.se

Vuxenhabiliteringen på 1177.se Länk till annan webbplats.

Postadress:
Ögonkliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Ögonkliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress:
Linköping: OgonklinUsRc@regionostergotland.se
Norrköping: OgonklinVinRc@regionostergotland.se

Postadress:
Öron-, näs- och halskliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Öron-, näs- och halskliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-postadress:
Linköping: OronklinUsRc@regionostergotland.se
Norrköping: OronklinVinRc@regionostergotland.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Söka vård i Region Östergötland

Kontaktinformation till vården för patienter och närstående finns på 1177.se Länk till annan webbplats.
Här hittar du alla kontaktuppgifter till bland annat vårdcentraler och mottagningar.

Vid akut vårdsituation, ring 112 Länk till annan webbplats..
Vid akut tandvård, ring 1177 Länk till annan webbplats. för att nå jourhavande tandläkare.

Söka vård i Region Östergötland Länk till annan webbplats.