vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Fakturering av ambulanstransport och liggande sjuktransport från 1 april

Faktureringen för ambulanstransport och liggande sjuktransport startar den 1 april då teknisk lösning nu finns på plats.

Patientavgift på 200 kronor införs vid ambulansuppdrag och 120 kronor vid liggande sjuktransport. Det gäller till och från regionfinansierad vård samt vård på plats. Transporter mellan regionens olika vårdinrättningar är avgiftsfri för patienten.

Patientavgiften ingår i högkostnadsskyddet och registrering sker per automatik. Ambulanssjukvård och liggande sjuktransport är avgiftsfri för barn och ungdomar till och med 19 år, samt personer som är 85 år eller äldre.

Text: kommunikation