vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Höjda högkostnadsskydd och patientavgifter 2024

De nya avgiftsbestämmelserna för 2024 påverkar patientavgifter för bland annat besök på akutmottagningar, ambulanstransporter och sjukresor.

De nya avgiftsbestämmelserna som gäller från och med 1 januari 2024:

 • Högkostnadsskyddet för öppenvård höjs från 1 300 till 1 400 kronor per år.
 • Högkostnadsskyddet för läkemedel höjs från 2 600 kr till 2 850 kronor.
 • Avgiften för slutenvård höjs till:
  • 130 kronor per vårddygn för den som är 20-64 år.
  • 65 kronor per vårddygn för den som är 65 år eller äldre.
 • Avgiften för sjukresor höjs från 80 kronor till 120 kronor. Kravet på sjukreseintyg utfärdat av vårdpersonal försvinner.
 • Avgiften för besök på akutmottagningar vid Vrinnevisjukhuset, Universitetssjukhuset och Lasarettet i Motala höjs till 400 kronor.
 • Ny avgift för ambulanstransport är 200 kronor. Samma avgift gäller för ambulanssjukvård där patienten vårdas på plats. Avgift för ambulanssjukvård och liggande sjuktransport ingår i högkostnadsskyddet. Avgiftsfri ambulanssjukvård för barn och ungdomar till och med 19 år samt personer som är 85 år eller äldre.
 • Liggande sjuktransport till och från regionfinansierade vårdinrättningar höjs till 120 kronor.