vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ny webbplats med nationellt kunskapsstöd för vårdgivare

Från och med den 13 september är det här Region Östergötlands nya vårdgivarwebb! Här finns vårdrelaterad information och kunskapsstöd som utgår från nationella kunskapskällor.

Webbplatsen riktar sig både till medarbetare i regionen och till kommuner, privata vårdgivare och andra samarbetspartner.

Nationella kunskapskällor läses in på webbplatsen. Där det saknas nationellt kunskapsstöd, används och kompletteras med regionala källor.

– Det här är viktigt och bra. Nationella källor och kunskapsstöd ger förutsättning för en jämlik och patientsäker vård genom att använda den bästa kunskap som finns i alla patientmöten, säger Karl Landergren, medicinsk direktör och tillförordnad regiondirektör.

Regionerna tar gemensamt fram de nationella kunskapsunderlagen, med målet att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap i hälso- och sjukvården.

– Den nya webben blir en viktig källa för alla som jobbar med vård i Östergötland och jag hoppas att den kommer bli väl använd, säger Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör.

Arbetet med att utveckla innehållet på vårdgivarwebben fortsätter under hösten.

Fakta om kunskapsstöd

  • Huvudkälla är Nationellt kliniskt kunskapsstöd, som är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning. Andra nationella källor är Vårdhandboken och Rikshandboken för barnhälsovård.
  • På vårdgivarwebben samlas till exempel kunskapsstöd om vaccination, patientsäkerhet, vårdhygien och läkemedel för att utföra vård korrekt.
  • Den nya vårdgivarwebben bygger inte på organisationsstruktur utan är ämnesbaserad.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar om vårdgivarwebben, tveka inte att kontakta funktionsbrevlådan: nyvardgivarwebb@regionostergotland.se