vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Risk- och avvikelsearbete i Region Östergötland

Region Östergötland arbetar systematisk med risk- och avvikelsehantering. Tidigare arbetssätt har nu utvecklats i ett regiongemensamt projekt där ett stort antal medarbetare från hälso- och sjukvården, folktandvården, regionledningskontoret, samt avvikelsesamordnare medverkat.

Den 15 juni publiceras processbeskrivningar, styrande dokument samt utbildningsmaterial för styrning och stöd i det förbättrade arbetssättet.

Vad är nytt?

  • Ett förbättrat arbetssätt med avvikelser genom ett fokus på systematisk verksamhetsuppföljning.
  • Att alla verksamheter i Region Östergötland följer ett gemensamt arbetssätt medavvikelsehantering
  • Att verksamhet/enhet endast beskriver hur arbetet sker lokalt med det systematiska avvikelsearbetet.

Var hittar jag information och stöd?

Mer information med länkar till processbeskrivningar, dokument, informations- och utbildningsstöd hittar du här. Länk till annan webbplats.