vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Undersköterska blir skyddad yrkestitel – detta gäller för dig som undersköterska

Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel och det kommer att behövas ett bevis för att ha rätt att använda titeln. Nedan kommer mer information om vad som gäller för dig som ska söka om beviset.

Syftet med en skyddad yrkestitel är att:

  • Öka kvaliteten och säkerheten i vård och omsorg
  • Säkerställa enhetlig kompetensnivå
  • Bidra till ökad trygghet bland patienter, brukare och anhöriga

Ansökan öppnar 1 juli

Du som vill ha titeln undersköterska gör din ansökan på Socialstyrelsens webbplatsLänk till annan webbplats. tidigast 1 juli 2023. Du ansöker med e-legitimation (BankID), betalar en ansökningsavgift och får en bekräftelse. Socialstyrelsen prövar och bedömer din ansökan och du får antingen ett bevis skickat till dig eller avslag på din ansökan.

Krav för att få beviset för skyddad yrkestitel

Du som har gått en utbildning med inriktning mot vård och omsorg på gymnasiet eller vuxenutbildning om 1500 poäng har behörighet för att söka den skyddade yrkestiteln. Även du som har en påbörjad utbildning, en kombination av olika utbildningar eller annan högre utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet kan ansöka om beviset. Socialstyrelsen kommer att göra en samlad bedömning av din utbildning och övriga meriter och avgöra om du uppfyller kraven för att få ett bevis om skyddad yrkestitel.

Vilken titel ska jag ha?

Tillsvidareanställda undersköterskor och undersköterska med specialistinriktning får efter 1 juli 2023 behålla titeln undersköterska i en övergångsperiod i väntan på intyg från Socialstyrelsen. Övergångsperioden sträcker sig under 10 år.

Tidsbegränsat anställda undersköterskor och undersköterska med specialistinriktning får titeln omvårdnadsassistent från 1 juni 2023 och behöver uppvisa ett bevis för att åter kunna använda titeln undersköterska eller undersköterska med specialistinriktning. Du som är tidsbegränsat anställd och får en ändrad titel kommer även att informeras om detta via e-post personligen utifrån 6§ i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Du som blir omvårdnadsassistent behöver säkerställa att du bär en titelskylt med rätt benämning.

Närliggande titlar som skötare och barnsköterska omfattas inte av den skyddade yrkestiteln, men kan söka beviset ändå.

Vad händer mer konkret efter att jag fått mitt bevis?

Du som är tillsvidareanställd undersköterska eller undersköterska med specialistinriktning i Region Östergötland får ersättning för ansökningsavgiften, när du fått beviset.

När du tagit emot ditt bevis från Socialstyrelsen registrerar du detta via Stöd och Service, via funktionen som heter Digitalt lönematerial.

Beviset ger dig ersättning för ansökningskostnaden. Ersättningen betalas ut som en löneförmån.

Beviset registreras i din digitala personalakt.