vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Nationella riktlinjer för tandvård

2022 utkom Socialstyrelsen med nya nationella riktlinjer för tandvården. Riktlinjerna anger hur åtgärder ska prioriteras vid olika orala tillstånd.

Under kategorierna nedan hittar du samtliga tillstånd med olika behandlingsalternativ som beskrivs i nationella riktlinjer. Länkarna leder till Socialstyrelsens webbplats. Siffran inom parentes är den prioriteringsgrad som åtgärden ges enligt nationella riktlinjer.

Klicka på länken för att läsa mer om vad prioriteringen innebär och vad som ligger till grund för den.

Barn, 0-6 år – Samverkan mellan tandvården och barnhälsovården gällande levnadsvanor Länk till annan webbplats. (5)

Barn, 0-6 år, i riskområden – Samverkan mellan tandvården och barnhälsovården gällande levnadsvanor Länk till annan webbplats. (3)

Barn 2-5 år som har ohälsosamma matvanor eller som är otillräckligt fysiskt aktiva och besöker tandvården – Familjestödsprogram Länk till annan webbplats. (5)

Barn 6-12 år som har ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet och besöker tandvården – Familjestödsprogram Länk till annan webbplats. (5)

Barn, 6-15 år – Utbildning i munhälsa med skolan som arena Länk till annan webbplats. (5)

Barn, 6-15 år, i riskområden – Regelbunden fluoridsköljning i skolan, på initiativ av tandvården, i samverkan med skolan Länk till annan webbplats. (4)

Barn 9-13 år – Systematiskt arbetssätt för att diagnostisera eruptionsstörningar av hörntänder Länk till annan webbplats. (3)

Barn med nyerupterade kariesfria permanenta kindtänder (molarer) – Fissurförsegling av ocklusalytan som primärprevention Länk till annan webbplats. (9)

Genomgången ortodontibehandling med fast apparatur, barn – Avtagbar retention Länk till annan webbplats. (6)

Genomgången ortodontibehandling med fast apparatur, barn – Bondad retention Länk till annan webbplats. (4)

Gravt mineraliseringsskadad första permanenta kindtand (molar), (MIH), barn, 6-11 år – Tanduttagning Länk till annan webbplats. (2)

Hög risk för oral ohälsa, eller avvikande bettutveckling, barn – Basundersökning med högst 12–15 månaders intervall, utöver preventiva och orsaksinriktade åtgärder med tätare intervall Länk till annan webbplats. (3)

Korsbett (uni- eller bilateralt) med instabil ocklusion, prepubertala barn – Behandling med ortodontisk apparatur Länk till annan webbplats. (5)

Låg risk för oral ohälsa, normal bettutveckling, barn – Basundersökning en gång per 18-24 månader Länk till annan webbplats. (3)

Postnormalt bett med stor horisontell överbitning och ansträngd läppslutning, barn – Tidig ortodontisk behandling (under växelbettsperioden) Länk till annan webbplats. (4)

Procedursmärta, till exempel vid tanduttagning, barn – Smärtstillande läkemedel (paracetamol eller NSAID), preoperativt Länk till annan webbplats. (5)

Tandvårdsrädsla/behandlingsomognad, barn 1-5 år, med akut eller mer omfattande tandvårdsbehov – Sedering med midazolam Länk till annan webbplats. (3)

Tandvårdsrädsla/behandlingsomognad, barn – Inskolning i tandvården enligt metoden tell-show-do Länk till annan webbplats. (3)

Unga under 18 år som använder tobak – Kvalificerat rådgivande samtal (beteendemedicinsk prevention och behandling) Länk till annan webbplats. (3)

Djupt bett, vuxna – Reduktion av vertikal överbitning med ortodontisk apparatur Länk till annan webbplats. (7)

Dysocklusion som inte kan verifieras kliniskt, vuxna – Bettskena Länk till annan webbplats. (8)

Dysocklusion som inte kan verifieras kliniskt, vuxna – Ocklusal korrigering Länk till annan webbplats. (icke göra)

Frontal invertering med tvångsföring, vuxna – Behandling med ortodontisk apparatur§ Länk till annan webbplats. (5)

Glesställning i frontsegment med displacering av tänder, vuxna – Korrigering (av glesställning) med ortodontisk apparatur Länk till annan webbplats. (8)

Korsbett - dubbelsidigt, vuxna – Behandling med ortodontisk apparatur Länk till annan webbplats. (10)

Korsbett - enkelsidigt ej tvångsförande, vuxna – Behandling med ortodontisk apparatur Länk till annan webbplats. (10)

Korsbett - enkelsidigt tvångsförande, vuxna – Breddanpassning med ortodontisk apparatur Länk till annan webbplats. (6)

Kraniofaciala syndrom och/eller defekter med för individen kvarvarande bett- och tandpositionsavvikelser, vuxna – Ortodonti som del i en multidisciplinär betthabilitering Länk till annan webbplats. (3)

Måttlig grad av frontal invertering utan tvångsföring, vuxna – Korrigering av invertering med ortodontisk apparatur Länk till annan webbplats. (5)

Retinerad hörntand som medfört tandlucka, vuxna – Öppen eller sluten kirurgisk friläggning och ortodontisk framdragning Länk till annan webbplats. (7)

Retinerad visdomstand i underkäken som behöver avlägsnas, vuxna – CBCT som tilläggsundersökning till intraoral röntgenundersökning och/eller panoramaröntgenundersökning vid planerad kirurgi Länk till annan webbplats. (7)

Saxbett, vuxna – Behandling med ortodontisk apparatur Länk till annan webbplats. (5)

Stort horisontellt överbett (med ofullständig läppslutning), vuxna – Reduktion av överbettet med ortodontisk apparatur Länk till annan webbplats. (4)

Traumatiserande ocklusion, vuxna – Ocklusal korrigering Länk till annan webbplats. (5)

Trångställning med displacering av tänder, vuxna – Korrigering med ortodontisk apparatur Länk till annan webbplats. (5)

Öppet bett, vuxna – Reduktion av öppet bett med ortodontisk apparatur Länk till annan webbplats. (7)

Djup bendefekt vid tand (associerad med avancerad till mycket avancerad parodontit, stadium 3-4), vuxna – Rekonstruktiv behandling - benersättningsmaterial som tillägg till lambåkirurgi Länk till annan webbplats. (3)

Djup bendefekt vid tand (associerad med avancerad till mycket avancerad parodontit, stadium 3-4), vuxna – Rekonstruktiv behandling - emaljmatrixprotein som tillägg till lambåkirurgi Länk till annan webbplats. (3)

Djup bendefekt vid tand (associerad med avancerad till mycket avancerad parodontit, stadium 3-4), vuxna – Rekonstruktiv behandling - membran (GTR) som tillägg till lambåkirurgi Länk till annan webbplats. (3)

Djup bendefekt vid tand (associerad med avancerad till mycket avancerad parodontit, stadium 3-4), vuxna – Rekonstruktiv behandling – emaljmatrixprotein plus defektfyllnadsmaterial som tillägg till lambåkirurgi Länk till annan webbplats. (8)

Djup bendefekt vid tand (associerad med avancerad till mycket avancerad parodontit, stadium 3-4), vuxna – Rekonstruktiv behandling – emaljmatrixprotein plus membran som tillägg till lambåkirurgi Länk till annan webbplats. (9)

Djup bendefekt vid tand (associerad med avancerad till mycket avancerad parodontit, stadium 3-4), vuxna – Rekonstruktiv behandling – membran plus defektfyllnadsmaterial som tillägg till lambåkirurgi Länk till annan webbplats. (9)

Djup bendefekt vid tandimplantat (associerad med periimplantit), vuxna – Rekonstruktiv behandling - benersättningsmaterial som tillägg till lambåkirurgi Länk till annan webbplats. (9)

Djup bendefekt vid tandimplantat (associerad med periimplantit), vuxna – Rekonstruktiv behandling - emaljmatrixprotein som tillägg till lambåkirurgi Länk till annan webbplats. (10)

Djup bendefekt vid tandimplantat (associerad med periimplantit), vuxna – Rekonstruktiv behandling - membran (GTR) som tillägg till lambåkirurgi Länk till annan webbplats. (endast inom forskning och utveckling)

Djup bendefekt vid tandimplantat (associerad med periimplantit), vuxna – Rekonstruktiv behandling – kombination av rekonstruktiva metoder som tillägg till lambåkirurgi Länk till annan webbplats. (endast inom forskning och utveckling)

Enskild tand i frontsegment (3:a till 3:a) med måttlig till stor defekt som medför funktionsstörning, vuxna – Fasad keram Länk till annan webbplats. (4)

Enskild tand i frontsegment (3:a till 3:a) med måttlig till stor defekt som medför funktionsstörning, vuxna – Fasad komposit Länk till annan webbplats. (6)

Enskild tand i frontsegment (3:a till 3:a) med måttlig till stor defekt som medför funktionsstörning, vuxna – Krona metallkeramik/kärnförstärkt helkeramik/glaskeramik Länk till annan webbplats. (4)

Enskild tand i sidosegment med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning, vuxna – Krona metallkeramik och kärnförstärkt helkeramik Länk till annan webbplats. (6)

Enskild tand i sidosegment med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning, vuxna – Onlay keram Länk till annan webbplats. (6)

Enskild tand med defekt som ger funktionsstörning (orsakad av rotkaries, icke tuggbelastad), vuxna – Fyllningsterapi glasjonomer Länk till annan webbplats. (5)

Enskild tand med defekt som ger funktionsstörning (orsakad av rotkaries, icke tuggbelastad), vuxna – Fyllningsterapi komposit Länk till annan webbplats. (5)

Enskild tand med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning och som kräver rotbehandling, vuxna – Extraktion och implantat med krona Länk till annan webbplats. (5)

Enskild tand med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning och som kräver rotbehandling, vuxna – Krona med stiftförankring (laboratorieframställt eller klinikframställt) Länk till annan webbplats. (3)

Enskild tand med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning och som kräver rotbehandling, vuxna – Krona utan stiftförankring Länk till annan webbplats. (4)

Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning, vuxna – Fyllningsterapi glasjonomer Länk till annan webbplats. (8)

Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning, vuxna – Fyllningsterapi komposit Länk till annan webbplats. (5)

Entandslucka i frontsegmentet (3a till 3a) som ger funktionsstörning, vuxna – Emaljretinerad bro - i keramik, med en stödtand Länk till annan webbplats. (6)

Entandslucka i frontsegmentet (3a till 3a) som ger funktionsstörning, vuxna – Emaljretinerad bro - metallförstärkt, med en stödtand Länk till annan webbplats. (6)

Entandslucka i frontsegmentet (3a till 3a) som ger funktionsstörning, vuxna – Emaljretinerad bro - metallförstärkt, med två stödtänder Länk till annan webbplats. (6)

Entandslucka i frontsegmentet (3a till 3a) som ger funktionsstörning, vuxna – Förbehandling med ortodontisk apparatur inför tandersättning Länk till annan webbplats. (4)

Entandslucka i frontsegmentet (3a till 3a) som ger funktionsstörning, vuxna – Luckslutning med ortodontisk apparatur Länk till annan webbplats. (3)

Entandslucka i frontsegmentet (3a till 3a) som ger funktionsstörning, vuxna – Tandstödd bro Länk till annan webbplats. (3)

Entandslucka i frontsegmentet (3a till 3a) som ger funktionsstörning, vuxna – Tandstödd extensionsbro Länk till annan webbplats. (4)

Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning, vuxna – Emaljretinerad bro - metallförstärkt, med två stödtänder Länk till annan webbplats. (8)

Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning, vuxna – Implantatstödd krona Länk till annan webbplats. (5)

Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning, vuxna – Tandstödd bro Länk till annan webbplats. (5)

Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning, vuxna – Tandstödd extensionsbro Länk till annan webbplats. (6)

Entandslucka i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning, vuxna – Implantatstödd krona Länk till annan webbplats. (5)

Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning, vuxna – Implantatstödd krona Länk till annan webbplats. (3)

Initial kronkaries med risk för progression och samtidigt högt mutanstal, vuxna – Klorhexidingel i skena Länk till annan webbplats. (7)

Initial kronkaries med risk för progression och samtidigt högt sockerintag, vuxna – Minskat sockerintag (frekvens och mängd) Länk till annan webbplats. (3)

Initial kronkaries med risk för progression på ocklusalytor, vuxna – Fissurförsegling med glasjonomercement Länk till annan webbplats. (10)

Initial kronkaries med risk för progression på ocklusalytor, vuxna – Fissurförsegling med resinbaserade material Länk till annan webbplats. (9)

Initial kronkaries med risk för progression, vuxna – Fluoridgel i skena dagligen Länk till annan webbplats. (4)

Initial kronkaries med risk för progression, vuxna – Fluoridlack minst 4 gånger per år Länk till annan webbplats. (4)

Initial kronkaries med risk för progression, vuxna – Fluoridsugtabletter flera gånger dagligen Länk till annan webbplats. (9)

Initial kronkaries med risk för progression, vuxna – Fluoridtuggummi flera gånger dagligen Länk till annan webbplats. (9)

Initial kronkaries med risk för progression, vuxna – Natriumfluoridlösning 0,2% dagligen Länk till annan webbplats. (5)

Initial kronkaries med risk för progression, vuxna – Tandtråd eller tandsticka med fluorid dagligen Länk till annan webbplats. (10)

Initial kronkaries på approximalytor (utan kavitet) med risk för progression, permanenta tänder, vuxna – Försegling med resinbaserade material (resininfiltration) som tillägg till daglig tandborstning Länk till annan webbplats. (6)

Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS), vuxna – Akupunktur Länk till annan webbplats.

Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS), vuxna – Antiinflammatorika (NSAID) Länk till annan webbplats.

Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS), vuxna – Bettskena Länk till annan webbplats.

Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS), vuxna – Kvalificerat rådgivande samtal (beteendemedicinsk prevention och behandling) Länk till annan webbplats.

Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS), vuxna – Opioider Länk till annan webbplats.

Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS), vuxna – Paracetamol Länk till annan webbplats.

Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS), vuxna – Rörelseträning Länk till annan webbplats.

Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS), vuxna – Terapilaser Länk till annan webbplats.

Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS), vuxna – Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) Länk till annan webbplats.

Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS), vuxna – Töjning Länk till annan webbplats.

Smärta och funktionsstörningar i käksystemet, vuxna och barn >12 år – Användning av klassifikationssytemet Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) vid diagnostik Länk till annan webbplats.

Smärta och störd käkmotorik associerad med pisksnärtskada (WAD), vuxna – Rörelse- och koordinationsträning Länk till annan webbplats.

Störd ansikts-käkmotorik pga pares, vuxna – Akupunktur Länk till annan webbplats.

Störd ansikts-käkmotorik pga pares, vuxna – Koordinationsträning Länk till annan webbplats.

Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta), vuxna – Akupunktur Länk till annan webbplats.

Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta), vuxna – Botuliniumtoxin-injektion Länk till annan webbplats.

Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta), vuxna – Diazepam Länk till annan webbplats.

Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta), vuxna – Hållningsträning Länk till annan webbplats.

Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta), vuxna – Mjukplastskena Länk till annan webbplats.

Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta), vuxna – NSAID eller salicylatkräm Länk till annan webbplats.

Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta), vuxna – Ocklusal korrigering Länk till annan webbplats.

Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta), vuxna – Partiell skena med framtandskontakt Länk till annan webbplats.

Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta), vuxna – Pulserande ultraljud Länk till annan webbplats.

Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta), vuxna – Stabiliseringsskena Länk till annan webbplats.

Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta), vuxna – Triggerpunktsbehandling Länk till annan webbplats.

Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta), vuxna – Töjning Länk till annan webbplats.

Käkmuskelsmärta associerad med generell smärta, vuxna – Bettskena Länk till annan webbplats.

Käkmuskelsmärta associerad med generell smärta, vuxna – Ocklusal korrigering Länk till annan webbplats.

Käkmuskelsmärta associerad med generell smärta, vuxna – Rörelseträning Länk till annan webbplats.

Käkmuskelsmärta associerad med generell smärta, vuxna – Tricykliska antidepressiva Länk till annan webbplats.

Masseterhypertrofi, vuxna – Botuliniumtoxin-injektion Länk till annan webbplats.

Parodontal abscess, vuxna – Dränage och systemisk antibiotikabehandling Länk till annan webbplats.

Parodontal sjukdom där otillräcklig munhygien är en riskfaktor, vuxna – Kvalificerat rådgivande samtal (beteendemedicinsk prevention och behandling) Länk till annan webbplats.

Parodontal sjukdom där otillräcklig munhygien är en riskfaktor, vuxna – Rådgivande samtal Länk till annan webbplats.

Parodontit (stadium 1-4), vuxna som röker – Rökavvänjning som tillägg till egenvård och mekanisk infektionsbehandling Länk till annan webbplats.

Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Air-polishing som alternativ till mekanisk instrumentering vid uppföljande stödbehandling Länk till annan webbplats.

Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Air-polishing som tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling Länk till annan webbplats.

Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Fotodynamisk diodlaser som tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling Länk till annan webbplats.

Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Förbättrad munhygien Länk till annan webbplats.

Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Laser vid infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar Länk till annan webbplats.

Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Lokal behandling med klorhexidingel Länk till annan webbplats.

Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Lågenergi-laser (LLLT) som tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling Länk till annan webbplats.

Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Mekanisk infektionsbehandling - "full-mouth disinfection" - för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar Länk till annan webbplats.

Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Mekanisk infektionsbehandling - "full-mouth" - för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar Länk till annan webbplats.

Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Mekanisk infektionsbehandling - sektionsvis - för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar Länk till annan webbplats.

Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement till tandborstning Länk till annan webbplats.

Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Probiotika som tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling Länk till annan webbplats.

Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Regelbunden stödbehandling Länk till annan webbplats.

Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Spolning av tandköttsfickor med antimikrobiell lösning Länk till annan webbplats.

Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Systemisk tilläggsbehandling med antibiotika Länk till annan webbplats.

Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans Länk till annan webbplats.

Parodontit (stadium 3-4), vuxna – Kirurgisk behandling - gingivektomi - för infektionskontroll Länk till annan webbplats.

Parodontit (stadium 3-4), vuxna – Kirurgisk behandling - lambåkirurgi - för infektionskontroll Länk till annan webbplats.

Parodontit - avancerad till mycket avancerad (stadium 3-4), vuxna – Emaljmatrixprotein som tilläggsbehandling vid icke-kirurgisk mekanisk infektionsbehandling Länk till annan webbplats.

Parodontit som en manifestation av systemisk/genetisk sjukdom, vuxna – Infektionskontroll (icke kirurgisk och kirurgisk) och frekvent stödbehandling Länk till annan webbplats.

Periimplantit, vuxna som röker – Rökavvänjning som tillägg till egenvård och mekanisk infektionsbehandling Länk till annan webbplats.

Periimplantit, vuxna – Fotodynamisk diodlaser som tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling Länk till annan webbplats.

Periimplantit, vuxna – Förbättrad munhygien Länk till annan webbplats.

Periimplantit, vuxna – Lambåkirurgi med fickreduktion Länk till annan webbplats.

Periimplantit, vuxna – Laser vid infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar Länk till annan webbplats.

Periimplantit, vuxna – Lokal tilläggsbehandling med klorhexidingel Länk till annan webbplats.

Periimplantit, vuxna – Lågenergi-laser (LLLT) som tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling Länk till annan webbplats.

Periimplantit, vuxna – Mekanisk infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar Länk till annan webbplats.

Periimplantit, vuxna – Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement till tandborstning Länk till annan webbplats.

Periimplantit, vuxna – Probiotika som tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling Länk till annan webbplats.

Periimplantit, vuxna – Regelbunden stödbehandling Länk till annan webbplats.

Periimplantit, vuxna – Spolning av fördjupade fickor med antimikrobiell lösning Länk till annan webbplats.

Periimplantit, vuxna – Submukosal air-polishing som tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling Länk till annan webbplats.

Periimplantit, vuxna – Systemisk behandling med antibiotika som enda behandling Länk till annan webbplats.

Periimplantit, vuxna – Systemisk tilläggsbehandling med antibiotika Länk till annan webbplats.

Periimplantit, vuxna – Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans Länk till annan webbplats.

Behov av rehabilitering, vuxna som behöver särskilt stöd – Överenskommelse om vårdambitionsnivå mellan person eller närstående och tandvården inför rehabilitering (enligt principerna förbättra, bevara, fördröja, lindra) Länk till annan webbplats.

Behov av assisterad daglig munvård, vuxna som behöver särskilt stöd – Långsiktig och kontinuerlig utbildning i munvård, kombinerad med praktisk träning och handledning, för vård- och omsorgspersonal - i samverkan med kommuner Länk till annan webbplats.

Behov av att tandvård inkluderas i vårdkedjan, barn och vuxna som behöver särskilt stöd (daglig omsorg) – Samordnade insatser där tandvården inkluderas i vårdkedjan Länk till annan webbplats.

Boende på vård- och omsorgsboende, vuxna som behöver särskilt stöd – Daglig fluoridtillförsel i grupp som tillägg till individuell munhygienrutin Länk till annan webbplats.

Diagnostiserat tillstånd eller sjukdom i munnen (exempelvis rotrester eller parodontit stadium 1-2) med inga eller lindriga symtom, hos skör person som behöver särskilt stöd, vars totala livssituation medför att personen inte gagnas av behandlingen, vuxna – Avvaktan med behandling (exspektans) Länk till annan webbplats.

Halitosis, vuxna som behöver särskilt stöd – Munvårdsprodukter innehållande zink, som tillägg till daglig munvård Länk till annan webbplats.

Karies eller risk för karies, eller gingivit eller risk för gingivit, vuxna som behöver särskilt stöd – Daglig tillförsel av klorhexidinpreparat Länk till annan webbplats.

Karies, vuxna som behöver särskilt stöd och som har svårt att klara sedvanlig fyllningsterapi – Atraumatic restorative treatment (ART) Länk till annan webbplats.

Förlorad eller risk för förlorad regelbunden tandvårdskontakt, vuxna som behöver särskilt stöd – Systematiskt arbetssätt för att upprätthålla tandvårdskontakt vid återbud eller uteblivande Länk till annan webbplats.

Förlorad eller risk för förlorad regelbunden tandvårdskontakt, vuxna som behöver särskilt stöd – Tandvård utförd i boendemiljö Länk till annan webbplats.