vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ny kontaktväg vid incidenter med risk för blodsmitta

Region Östergötland har nu förenklat rutinen för vad som ska göras när personal utsätts för risk för blodsmitta. Det är nu alltid infektionsmottagning respektive infektionsbakjour som ska kontaktas för bedömning, oavsett vardag, kväll eller helg.

När personal exempelvis får en stickskada eller när blod eller andra kroppsvätskor hamnar på skadad hud eller slemhinnor finns risk för blodsmitta. Till de viktigaste blodburna smittämnena hör Hepatit B, Hepatit C och HIV. Nu finns en uppdaterad rutin för vad som ska göras vid en incident. Det är nu alltid infektionsmottagning respektive infektionsbakjour som ska kontaktas för bedömning, oavsett vardag, kväll eller helg.