vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Tre korta e-utbildningar ger viktig baskunskap i vårdhygien och smittspridning

Nu finns tre nya, korta e-utbildningar om vårdhygien och smittspridning, och som vänder sig till personal som direkt eller indirekt arbetar nära patienter. Genom att samtliga medarbetare har breda baskunskaper i ämnet kan smittspridning och vårdrelaterade infektioner förebyggas. Två nya riktlinjer om inredning och städning utifrån vårdhygien är också framtagna.

Nya e-utbildningar

Smitta och smittspridning – intern länk Länk till annan webbplats.
Smitta och smittspridning – extern länk Länk till annan webbplats.
Syftet med den här e-utbildningen är att få en grundläggande kunskap om mikroorganismer, deras olika egenskaper, hur de sprids och hur vi bäst undviker att smittas och sprida smitta vidare.

Patientnära städning – intern länk Länk till annan webbplats.
Patientnära städning – extern länk Länk till annan webbplats.
En e-utbildning om städningens betydelse i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner. Utbildningen vänder sig till dig som jobbar direkt eller indirekt patientnära.

Hygienisk standard – intern länk Länk till annan webbplats.
Hygienisk standard - extern länk Länk till annan webbplats.
Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap och förståelse för lokalerna och inredningens betydelse för att förebygga smittspridning. Målet är att ge ökad kunskap om hur en vårdlokal med god hygienisk standard ska se ut så att fler agerar när brister ses.

Nya riktlinjer

Nya riktlinjer för verksamheter i Region Östergötland eller privata verksamheter med avtal.

Vårdverksamhetens ansvar för städning i vårdlokaler - vårdhygieniska aspekter Länk till annan webbplats. (intern länk)
Inredning och utrustning i vårdlokaler – vårdhygieniska krav Länk till annan webbplats.