vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Region Östergötland på nationellt snitt för vårdrelaterade infektioner

Var tionde patient i slutenvården på länets sjukhus har minst en vårdrelaterad infektion (VRI). Det är samma nivå som genomsnittet i Sverige, visar en mätning som gjorts på akutsjukhus i Europa.

Var tionde patient i slutenvården på länets sjukhus har minst en vårdrelaterad infektion (VRI). Det är samma nivå som genomsnittet i Sverige, visar en mätning som gjorts på akutsjukhus i Europa.

Det var under april och maj förra året som en punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner (VRI) och användning av antibiotika på akutsjukhus i Europa gjordes. I Region Östergötland deltog Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala. Mätningen, som den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC står bakom, visar att 10,4 procent av patienterna i slutenvården på de tre sjukhusen hade minst en VRI. Siffran ligger i linje med genomsnittet i Sverige, 10,3 procent.

– Mätningen är mer omfattande än de nationella mätningarna. Det är positivt att vårt resultat är detsamma som snittet i landet, samtidigt som vi under de senaste åren sett en minskning av VRI i den kontinuerliga statistik som finns i infektionsverktyget. Vi ser dock också flera förbättringsområden, säger Martin Zetterlund, processledare VRI vid enheten för smittskydd och vårdhygien.

Riskfaktorer redovisas


Den vanligaste vårdrelaterade infektionen i regionen är lunginflammation (28 procent), följt av urinvägsinfektion och infektioner efter en operation.

– Lunginflammation är en VRI där det finns åtgärder med stor effekt. Det handlar om omvårdnadsåtgärder som man måste arbeta systematisk med, förklarar Martin Zetterlund.

I rapporten om mätningen redovisas riskfaktorer för VRI. En kateter i urinblåsan ger tre gånger ökad risk för urinvägsinfektion och en central venkateter ger fyra gånger högre risk för en VRI. En ytterligare risk är hög beläggningsgrad på sjukhuset. Socialstyrelsen rekommenderar en beläggningsgrad på mellan 85 och 89 procent och två sjukhus låg på en högre nivå vid mätningen.

Viktigt dra lärdomar


Enligt rapporten var andelen patienter som behandlades med antibiotika 38,5 procent. Det är något högre än genomsnittet i landet, 36,1 procent. 58 procent av patienterna fick bredspektrumantibiotika; det nationella snittet är 53 procent.

– Det behöver förbättras för att nå målsättningen att behandla mer med smalspektrumantibiotika, som inte innebär lika stor risk för att bakterier blir resistenta, säger Martin Zetterlund.

– Resultatet i mätningen ger oss en grund i vårt kommande patientsäkerhetsarbete. Det är positivt att vårdrelaterade infektioner inte ökar trots den tuffa situationen i vården. Nu är det viktigt att vi drar lärdomar utifrån rapporten och fortsätter att arbeta systematiskt med de förbättringsområden vi ser, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.

Totalt ingick 730 patienter i mätningen i regionen. I Sverige koordineras arbetet av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Strama, vårdhygien, nationell samverkansgrupp patientsäkerhet och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Mätningen görs vart femte år och regionen deltog inte förra gången.

Rapport resultat Region ÖstergötlandLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Europeisk punktprevalensmätning (ECDC PPM) på sjukhusLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Att mäta vårdrelaterade infektionerLänk till annan webbplats.

Text: kommunikation