vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Viktigt med snabb åtgärd vid vinterkräksjuka för personal inom vård-och omsorg

Antalet fall av vinterkräksjuka ökar i samhället och inom vården. Det är viktigt att vård- och omsorgspersonal är väl förberedda för att hantera smitta.

Vinterkräksjuka är mycket smittsamt. All personal inom vård- och omsorgssektorn behöver vara extra vaksamma på smitta och följa de rekommendationer som finns för att begränsa spridningen.

- Tidig insats och att följa hygienrekommendationerna är avgörande för att skydda både personal och patienter mot smitta. För att skydda dig mot vinterkräksjuka är det extra viktigt att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten, eftersom handdesinfektion inte har en tillräcklig effekt mot detta virus, säger Jens Raffelsberger, vårdhygienöverläkare i regionen.

Vinterkräksjukan är igång för säsongen (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Vinterkräksjuka orsakas av calicivirus och ger symtom som illamående, kräkningar, buksmärtor och diarré. Smittspridning sker oftast genom direkt kontakt med smittade personer eller indirekt via förorenade ytor och föremål. Inkubationstiden är kort, ofta 24-48 timmar från smittotillfället. Sjukdomsfall kan förekomma året om, men vanligtvis är det en stor ökning från november till april.

- Hittills i Östergötland ser vi att antalet fall ökar och vi förväntar oss att det kommer fortsätta stiga under jul och nyår, säger Jens Raffelsberger.

Tänk på att:

  • Vara uppmärksam på symtom och snabbt identifiera misstänkta fall.
  • Isolera omedelbart smittsam person för att minimera risken för spridning.
  • Efter kontakt med misstänkt eller konstaterat smittsam person, behöver du tvätta händerna med tvål och vatten, samt sprita dem.
  • Använd lämplig skyddsutrustning.
  • Dela din kunskap om hur smittspridning kan förebyggas med kollegor och patienter.

Regionövergripande: Vinterkräksjuka, hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

Vårdhygieniska handboken för kommunal vård och omsorg Länk till annan webbplats.

Samlade riktlinjer om vårdhygien Länk till annan webbplats.

Se digital föreläsning om vinterkräksjuka