vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ny riktlinje har publicerats

Regionsövergripande: Inredning och utrustning i vårdlokaler- Vårdhygieniska krav ref nr 18543.

Syftet med riktlinjen är att det ska vara ett stöd för vården vid införskaffning av utrustning, fast eller lös. Kraven ser olika ut beroende på typ av verksamhet, guide finns i dokumentet.

Vårdlokaler med dess utrustning ska ha en god hygienisk standard därför är det viktigt att följa kraven i riktlinjen samt att beställning görs via Regionens inköpsenhet alternativt att lägga ett ärende i Stöd- och serviceportalen.