vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Den årliga antibiotikaveckan är igång

För att förhindra antibiotikaresistens behöver flera samhällsaktörer samverka. Under den årliga antibiotikaveckan uppmärksammas antibiotikaresistens lite extra runt om i världen.

EU har gemensamma mål mot antibiotikaresistens, bland annat att användningen av antibiotika för människor ska minska med 20 procent till 2030. För Sveriges del motsvarar det en minskning med tre procent. Dessutom ska smalspektrumantibiotika användas i högre grad eftersom det inte bidrar till resistensutveckling lika mycket som bredspektrumantibiotika.

Europeiska Antibiotikadagen: Nya krafttag i arbetet mot antibiotikaresistens (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

I Östergötland utgjorde andelen bredspektrumantibiotika 35 procent av all antibiotikaanvändning på sjukhusen (2022). Vilket är något lägre än snittet för svenska sjukhus.

En klok användning av antibiotika kräver en bred samverkan mellan flera aktörer i samhället. I Sverige samarbetar 26 myndigheter och organisationer kopplade till områden som hälsa, livsmedel, miljö och forskning.

Multiresistenta bakterier MRSA, ESBL och VRE

De vanligaste multiresistenta bakterierna är Enterobacterales med ESBL och Multiresistenta Stafylococcus aureus (MRSA). Vancomycinresistenta enterococker (VRE) är en annan typ. Samtliga kan orsaka smittspridning inom vård och omsorg. Utbrott kan få förödande konsekvenser, då det orsakar patientlidande, är svårt att bli av med och en stor belastning för vården.

I Sverige 2021-2022 ökade antalet rapporterade fall av:

  • MRSA med 22 procent
  • ESBL med 15 procent
  • VRE med 13 procent

Bilden nedan visar antalet rapporterade fall av ESBL, MRSA och VRE i Östergötland 2013-2023, som anmälts i SmiNet.

Antal fall av multiresistenta bakterierna ESBL, MRSA och VRE under perioden 2010-2023.

Vad kan jag som arbetar i vården göra?

För att säkra tillgången till effektiv antibiotika i framtiden kan du som arbetar i vården:

  • Förebygga infektioner genom att följa basala hygienriktlinjer och klädregler
  • Använd bara antibiotika när det verkligen behövs
  • Dela din kunskap om antibiotikaresistens med kollegor

Film om antibiotikaresistenta bakterier för vårdgivare (skyddaantibiotikan.se) Länk till annan webbplats.

Fakta om antibiotikaresistenta bakterier

Varje år dör över 35 000 människor i EU, Norge och Island till följd av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier, enligt ny beräkning från europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC).

Vad gör EU mot antibiotika resistens? (Europeiska kommissionen) Länk till annan webbplats.

I appen Strama-Nationell finns behandlingsrekommendationer för bakteriella infektioner i sjukhusvård, primärvård och tandvård. Samt information om profylax, läkemedel och ersättningsprodukter vid restsituationer.

Bakom Antibiotikaveckan står Världshälsoorganisationen (WHO), Värdshälsoförsamlingen för djur (WOAH), FN:s livsmedelsorganisation (FAO) och miljöprogram (UNEP).

World Antimicrobial Awareness week (WHO) Länk till annan webbplats.