vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Smittskydd och vårdhygien rekommenderar munskydd i vård och omsorg

Smittspridningen av covid-19 ökar och det förekommer även andra luftvägsinfektioner. Därför skärper Smittskydd och vårdhygien nu sina rekommendationer till vård- och omsorgspersonal. Det innebär bland annat att munskydd rekommenderas i vårdtagarnära arbete.

Sedan en månad har det märkts en ökning av smittspridningen i landet. Det är svårt att veta hur många som insjuknar i covid-19, men den senaste tiden har antalet personer som behövt slutenvård ökat kraftigt.

– Vi ser samma mönster i Östergötland, många vårdplatser fylls och det blir trångt på sjukhusen, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Smittskydd och vårdhygien gick den 13 november ut med en uppdaterad riktlinje för att motverka smittspridning inom hälso- och sjukvård och omsorg. Vård- och omsorgspersonal rekommenderas att använda munskydd (IIR) vid patient- eller vårdtagarnära vård. Anpassning kan ske efter lokal riskbedömning i den egna verksamheten. Om en vårdtagare har misstänkt eller verifierad luftvägsinfektion ska personlig skyddsutrustning alltid användas.

Det är också viktigt att den som blir sjuk vidtar åtgärder för inte utsätta andra för smitta. Personal med nytillkomna symtom på luftvägsinfektion uppmanas att stanna hemma. Återgång i arbete kan ske när man mår bättre och är feberfri sedan minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

Personal inom hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg uppmanas till årlig vaccination mot luftvägsvirus för att minska risken för smittspridning.

Smittförebyggande åtgärder mot virusorsakade luftvägsinfektioner -riktlinje Länk till annan webbplats.

Mer om Covid-19, influensa, RS och andra luftvägsinfektioner