vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Höstens vaccinationer mot covid-19 och influensa

Vaccinationen mot covid-19 och säsongsinfluensa startar vecka 45 2023 och pågår till och med februari 2024.

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Den 1 oktober 2023 började nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten att gälla. Rekommendationerna innebär att alla över 65 år och personer som tillhör riskgrupp för influensa och covid-19 rekommenderas vaccination och erbjuds samtidig vaccination. Samt att alla i åldern 18-64 som önskar en påfyllnadsdos mot covid-19 är välkomna att ta den. Folkhälsomyndigheten bedömer även att det numera räcker med en dos mot covid-19 för att få ett grundskydd för de som aldrig har vaccinerat sig.

Läs mer på Rekommendationer för vaccination mot covid-19 från 1 oktober 2023 (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Vaccinationen i Region Östergötland

Regionen kommer via brev att erbjuda vaccination till de grupper som rekommenderas en påfyllnadsdos. I erbjudandet ingår också möjlighet till samtidig vaccination mot säsongsinfluensa.

– Influensa och covid-19 kan ge allvarlig sjukdom, så det är viktigt att de som rekommenderas vaccination tar sina doser, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare i Region Östergötland.

För dig som vårdgivare

Du hittar alla medicinska dokument och riktlinjer kring säsongens vaccination i kunskapsstödet:

Covid-19 vaccination (kunskapstöd)

Influensavaccination (kunskapsstöd)

Patienter hänvisas till 1177.se Länk till annan webbplats. för information, tidsbokning och drop in-tider.