vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ökning av gonorré fortsätter

Under 2022 noterades en fördubbling av antalet fall av gonorré i Östergötland (101 fall anmälda i Sminet).

Denna ökning verkar accelerera under 2023 då vi fram till dagens datum redan har 86 anmälda fall. Ökningen av antalet fall av gonorré ses även nationellt.
Smittskyddsläkaren i Östergötland har informerat de kliniker och frivilligorganisationer som oftast kommer i kontakt med diagnosen om situationen.
Den som drabbas av gonorré uppvisar ofta symtom och behandlas med antibiotika efter provtagning. Det förekommer en besvärande resistensproblematik vilket kan göra att valet av antibiotika på sikt kan bli problematiskt.

Relaterad information

Exempel text...