vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Virusvårtor

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • B07- Virusvårtor

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • B07.9A Verruca vulgaris
 • B07.9W Andra virusvårtor
 • B07.9B Verruca filiformis
 • B07.9C Verruca plana
 • B07.9X Virusvårtor, ospecificerade
 • B07.9D Verruca plantaris

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

I de flesta fall egenvård och ej behov av medicinsk bedömning. Virusvårtor handläggs i övrigt inom primärvården. Undantag finns utifrån lokalisation och problematik där det i vissa fall är i behov av specialistbedömning enligt nedan.

Specialistsjukvård

Remiss till hudklinik vid misstanke oklar diagnos och framförallt vid differentialdiagnos malign hudförändring. Vid immunsupprimerad patient kan det finnas behov av specialistbedömning.

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation avser virusvårtor i hud, främst hand- och fotvårtor. Separata rekommendationer finns för kondylom och mollusker.

Om hälsotillståndet

Förekomst

 • Förekomst – mycket vanligt, de flesta har någon gång i livet haft vårtor.
 • Debut – oftast hos barn i skolåldern och ungdomar, ovanligt före 5 års ålder.

Orsaker

Virusvårtor orsakas av en infektion med humant papillomvirus (HPV). Det finns över 200 subtyper av HPV och vissa subtyper är vanligare på specifika lokalisationer.

Vårtor kan smitta genom direkt hudkontakt, indirekt kontakt genom exempelvis golvytor i badhus eller som autoinokulation vid exempelvis kliande, nagelbitning eller rakning. Inkubationstiden är flera månader.

Vårtor självläker när kroppens immunförsvar uppmärksammat vårtviruset. Läkningen kan ta månader till år.

Utredning

Symtom

 • Utseende och lokalisation beror på typ av vårta.
 • Ömhet eller smärta kan förekomma i vissa fall, speciellt på fotsulor eller nära nagelband.

Verruca vulgaris

 • Ojämn yta, hyperkeratotisk, ibland mörka punkter i ytan
 • Enstaka eller multipla

Verruca plantaris

 • Fotvårta, ofta hård
 • Ibland inåtväxande
 • Ofta multipla

Verruca plana

 • Platt, hudfärgad vårta
 • Ofta multipla millimeterstora papler, i exempelvis linjär spridning efter rivning
 • Vanliga i ansikte hos barn, ibland på armar eller på underben hos kvinnor efter rakning

Filiform vårta

 • Spridda hudfärgade tappar
 • Ofta multipla, speciellt på läppar eller näsa

Mosaikvårta

 • Flera mindre vårtor som växer ihop till ett större sammanhängande område med vårtor
 • Ofta flera centimeter stort
 • Vanligare på områden som utsätts för tryck, såsom fotsulor

Handläggning vid utredning

 • Klinisk diagnos – ofta typiskt utseende.
 • Nedhyvling – kan visa mörka punkter i ytan vid verruca vulgaris.

Differentialdiagnoser

 • Liktorn
 • Mollusk
 • Verruköst nevus eller skin tags
 • Seborroisk keratos
 • Lichen planus eller nitidus
 • Malignitet

Behandling

Handläggning vid behandling

Informera patienten om:

 • naturalförlopp och realistisk tid till utläkning
 • att aktiv behandling kan skynda på läkningsförloppet
 • att egenvård kan utföras om vårtan ger ömhet eller är kosmetiskt störande.

Frysbehandling är lika effektivt som receptfria vårtmedel men ger ofta blåsor och övergående lokal smärta. Kirurgisk behandling utförs endast i undantagsfall hos vuxna med svåra eller invalidiserande besvär.

Behandling kan i vissa specifika fall ges inom specialiserad vård, exempelvis till immunsupprimerad patient med multipla vårtor.

Förebyggande åtgärder

Ge råd om att:

 • undvika att gå barfota i allmänna bad och duschar
 • inte använda andras handdukar och skor
 • inte peta eller klia på vårtor.

Egenvård

Informera patienten om att:

 • vid belastningssmärta – fila ner vårtan och vid behov använda avlastande plåster
 • vårtmedel – finns receptfritt som exempelvis lösning eller plåster
 • frysbehandling – finns receptfritt för egenvård.

Komplikationer

Komplikationer

 • Långvarig lokal smärta och bestående ärr kan uppstå efter frysbehandling, hyvling och (framför allt) kirurgi.
 • Sekundärinfektion förekommer.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2021-04-07

Regionalt innehåll

Godkänt:

2022-01-21

Godkänt av:

Region Östergötland

Hitta på sidan