vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Stjärtfluss hos barn

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • K61-P Fistel, fissur och abscess i stolgångs- och ändtarmsområdet

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • K61.0 Analabscess
 • B95.0 Streptokocker grupp A som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

Om hälsotillståndet

Orsaker

Perianal streptokockdermatit, även kallat stjärtfluss, orsakas av betahemolytiska streptokocker grupp A (GAS). Vid terapisvikt bör växt av Haemofilus influenzae (särskilt vid spridning till vulva) eller svampinfektion övervägas.

Utredning

Symtom

 • Vanligen smärta, klåda och välavgränsad kraftig rodnad runt anus.
 • Ibland spridning till yttre genitalia som vulvovaginit (med eller utan flytningar) eller balanit.
 • Ibland smärtsam defekation som kan ge förstoppning.
 • Ibland blodstrimmor i avföringen.
 • Sällan allmänsymtom eller feber.

Anamnes

 • Symtom – debut, duration.
 • Samtidig hudinfektion.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Anus och yttre genitalia.
 • Temp.

Handläggning vid utredning

Stjärtfluss är vanligast hos förskolebarn. Överväg laboratorieprover vid misstanke.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Ta snabbtest för GAS från hudförändring, perianalt och/eller perigenitalt.
 • Överväg bakterieodling vid negativt snabbtest, behandlingssvikt eller recidiv.
 • Överväg svalgodling från personer i nära omgivning vid upprepade recidiv.

Differentialdiagnoser

 • Eksem.
 • Springmask.
 • Psoriasis.
 • Svampinfektion.
 • Sexuellt övergrepp – vid misstanke hänvisas till separat rekommendation om barn som far illa.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Rådgivning – att lufta stjärten, använda löst sittande byxor i bomull, byta blöjor ofta.
 • Läkemedelsbehandling – antibiotika.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

 • I första hand – penicillin V, 25 mg/kg x 3 i 7 dagar.
 • Vid penicillinallergi – överväg klindamycin 5 mg/kg x 3 i 7 dagar.
 • Vid recidiv – överväg cefadroxil eller klindamycin utifrån odlingssvar.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt: 2022-10-12

Godkänt av: Nationellt programområde barn och ungdomars hälsa

Hitta på sidan