vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Septisk artrit

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • M13-P Annan artropati och artrit

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • M00.9 Purulent artrit, ospecificerad
 • M00.8 Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie
 • M00.1 Pneumokockartrit och pneumokockpolyartrit
 • M00.2 Streptokockartrit och streptokockpolyartrit
 • M00.0 Stafylokockartrit och stafylokockpolyartrit

Om hälsotillståndet

Definition

Septisk artrit innebär en infektion i en led, vanligen orsakad av bakterier.

Förekomst

Tillståndet är ovanligt och förekommer främst hos barn och äldre.

Orsaker

Stafylokocker är vanligaste patogenen. Även streptokocker, inklusive pneumokocker och gramnegativa stavar förekommer. Koagulasnegativa stafylokocker (S.epidermidis) förekommer särskilt vid ledprotesinfektion.

Riskfaktorer

 • Hög ålder
 • Ledsjukdom, ledprotes
 • Punktion eller operation av led
 • Immunosuppression
 • Diabetes mellitus
 • Missbruk, särskilt vid nedsatt nutritionsstatus

Utlösande faktorer

Spridning av bakterier via blodet till leden är vanligast. Direkt överföring av bakterier till led kan uppstå efter trauma, bett eller medicinska ingrepp.

Utredning

Symtom

 • Akut insättande och påtagliga ledsymtom
 • Monoartrit, oftast stor led
 • Feber och allmän sjukdomskänsla

Symtomen kan vara mindre påtagliga vid immunosuppression.

Anamnes

 • Fokal infektion
 • Aktuella läkemedel
 • Andra sjukdomar

Status

 • Allmäntillstånd – feber
 • Ledstatus – svullnad, rodnad, värmeökning och rörelsesmärta i led

Handläggning vid utredning

Misstänkt septisk artrit bör handläggas akut inom specialiserad vård.

Vid allmänpåverkan:

 • kontrollera vitalparametrar och bedöm om sepsis föreligger
 • bedöm behov av akut transport och grov venkateter.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • CRP

Diagnoskriterier

Diagnosen ställs utifrån klinisk bild tillsammans med infektionsbild i ledpunktat.

Differentialdiagnoser

 • Gikt
 • Pyrofosfatartrit
 • Reaktiv artrit

Uppföljning

Efter akutbehandling bör patienten rekommenderas aktiv rörelseträning, gärna i samråd med fysioterapeut.

Komplikationer

Komplikationer

 • Sepsis
 • Osteomyelit, osteonekros
 • Kroniska ledbesvär

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2021-05-25

Hitta på sidan