vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ögonlockssjukdomar

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • H021 Ektropion
 • H00- Hordeolum och chalazion
 • H043 Akut inflammation i tårvägarna UNS
 • H020 Entropion
 • H041 Tårkörtelsjukdom
 • H010 Blefarit

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • H01.0 Blefarit
 • H02.0 Entropion och trikiasis
 • H04.3 Akut och ospecificerad inflammation i tårvägarna
 • H02.9 Ögonlockssjukdom, ospecificerad
 • H02.1 Ektropion
 • H04.9 Sjukdom i tårapparaten, ospecificerad
 • H01.9 Ögonlocksinflammation, ospecificerad
 • H00.1 Chalazion
 • H00.0 Hordeolum och andra djupa inflammationer i ögonlock

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Primär bedömning och i vissa fall behandling, i andra fall remiss.

Specialistsjukvård

Vissa åkommor remitteras, omhändertagande av patient på specialistnivå.

Omfattning av kunskapsstödet

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av ögonlockssjukdomar.

Om hälsotillståndet

Orsaker

Det finns många orsaker till ögonlockssjukdomar. Här nämns några som är kliniskt relevanta.

Vagel och chalazion

 • Vagel, hordeolum, orsakas av en infektion i en Meibomsk körtel, svettkörtel eller ciliefollikel.
 • Chalazion innebär en knuta på grund av en tilltäppt körtel eller resttillstånd efter vagel.

Blefarit

Blefarit är en inflammation i ögonlockskanten.

Felställda ögonlock eller ögonfransar

 • Ektropion innebär att ögonlocket är vänt utåt med exponering av konjunktivan.
 • Entropion innebär att ögonlocket är vänt inåt så att cilierna skaver mot bulben.
 • Trichiasis är ögonfransar som växer in mot ögat.

Andra tillstånd

 • Tårsäcksinfektion.
 • Tårvägshinder.
 • Aterom.
 • Mollusker.
 • Xantelasma.
 • Papillom.
 • Tumör.

Riskfaktorer

 • Seborré, eksem.
 • Ögonsmink.
 • Kontakt med djur.
 • Allergi.
 • Ögonlocksfelställningar.

Samsjuklighet

 • Rosacea.

Utredning

Symtom

 • Tårflöde, ibland ensidigt, kan förekomma både utomhus och inomhus.
 • Skav, ömhet.
 • Svullnadskänsla.

Vagel och chalazion

 • Vagel – ömmande resistens och rodnad i ögonlock, ökat tårflöde, ödem och ibland pus.
 • Chalazion – oöm rund resistens en bit in på ögonlocket.

Blefarit

 • Ögonlock – rodnade, lätt svullna, ögonlockskanter med fjäll och lösa cilier, ibland sår.
 • Ögon – brännande känsla, skav, torrhet, gruskänsla, ibland ökat tårflöde.

Felställda ögonlock eller ögonfransar

 • Ektropion och entropion – ökat tårflöde, sårbildning.
 • Trichiasis – skavkänsla i ögat.

Andra tillstånd

 • Tårsäcksinfektion – ömmande svullnad över tårsäcken, ökat tårflöde.
 • Tårvägshinder– ökat tårflöde.
 • Aterom, mollusker, xantelasma och papillom – utseenderelaterade besvär, skav, obehag.
 • Tumör – långvarigt sår.

Anamnes

 • Symtom – debut, duration och förlopp.
 • Riskfaktorer.
 • Samsjuklighet.

Status

 • Ögon – tårflöde, pus.
 • Syn – synskärpa.
 • Ögonlock, näsrot och periorbital vävnad – palpationsömhet, ödem, resistens, rodnad, fjällning, sår, felställning/asymmetri.

Handläggning vid utredning

 • Gör en klinisk bedömning och handlägg enligt misstänkt bakomliggande orsak.
 • Observera att perikorneal injektion talar för sekundärt korneaengagemang.
 • Tumör bör alltid misstänkas vid utebliven sårläkning.

Provtagningar

Laboratorieprover

Överväg konjunktival odling.

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandling vid vagel och chalazion

Vid vagel rekommenderas

 • råd om egenvård och information om att tillståndet brukar läka ut
 • behandling av eventuell samtidig konjunktivit
 • försiktig komprimering och tvätt om pus tränger ut.

Chalazion hos små barn bör bedömas inom specialiserad vård då en chalazion kan komma att påverka synutvecklingen. För vuxna gäller att en liten chalazion (mindre än fem mm) ofta resorberas spontant. Större chalazion (större än fem mm) kan kräva kirurgi inom specialiserad vård, särskilt vid kvarvarande besvär efter sex månader.

Behandling vid blefarit

 • Ge råd om egenvård.
 • Applicera smörjande ögonsalva efter rengöring.
 • Ge antibiotikasalva vid tecken till infektion.
 • Konsultera specialiserad vård vid utebliven effekt. Ibland kan kortisonsalva krävas.

Behandling vid felställda ögonlock

Tejpa entropion i väntan på bedömning av ögonläkare och eventuell operation.

Behandling vid andra tillstånd

Tårvägshinder med lindriga besvär och tårflöde endast utomhus, kräver ingen åtgärd. Övriga patienter bör bedömas inom specialiserad vård för eventuell åtgärd.

Vid tårsäcksinfektion kan behandling med flukloxacillin peroralt inledas av läkare i primärvård. Patienten bör följas upp inom specialiserad vård.

Egenvård

Egenvårdsråd i form av ögonlockshygien:

 • rengör och badda med varma kompresser eller fuktad bomullspinne två gånger dagligen
 • använd vatten, eventuellt med utspätt oparfymerat babyschampo (1 del schampo och 4 delar vatten).

Komplikationer

Komplikationer

 • Ögonlockssjukdomar kan leda till besvär med torra ögon.
 • Blefarit kan ge madarosis (förlust av ögonfransar) eller trichiasis.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2022-01-05

Regionalt innehåll

Godkänt:

2022-02-28

Godkänt av:

Region Östergötland

Hitta på sidan