vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Mollusker

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • B081 Mollusker

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • B08.1 Mollusker

Om hälsotillståndet

Förekomst

 • Prevalensen hos barn beräknas till cirka fem procent.
 • Förekommer oftast hos barn mellan ett och åtta år, men kan förekomma även hos äldre barn och vuxna.

Orsaker

Mollusker (Molluscum contagiosum) är en godartad hudinfektion orsakad av poxvirus.

 • Spridning – sker via kontaktsmitta, via autoinokulation samt via kontaminerade föremål som exempelvis badhandduk.
 • Inkubationstid – mellan ett par veckor och ett halvt år.
 • Prognosen – infektionen är oftast självbegränsande och försvinner vanligen inom 6–9 månader men kan i enstaka fall pågå under flera år.
 • Immunitet – är vanligt och genomgången infektion ger ofta livslångt skydd.

Utredning

Symtom

 • Små hudförändringar som sällan ger besvär.
 • Förändringarna kan vara kosmetiskt störande.
 • Klåda och i vissa fall eksematösa förändringar kan förekomma vid mollusker.
 • Konjunktivit kan förekomma vid mollusk på ögonlocksranden.

Status

 • Utseende – hudfärgad papel 2–5 mm, ofta med central grop (navel).
 • Distribution – ibland enskilda, ofta grupperade.
 • Lokalisation – var som helst på huden, undantaget handflator och fotsulor, vanligast på tunn hud.
 • Lokalisation hos barn – bål, ansikte, armar, insida lår, axiller och böjveck.

Handläggning vid utredning

 • Diagnosen är klinisk, då mollusker ofta har ett typiskt utseende.
 • Vid klinisk osäkerhet kan stansbiopsi övervägas, främst hos vuxna.
 • Överväg bakomliggande immunbristsjukdom vid omfattande utbredning hos vuxen.

Differentialdiagnoser

 • Barn – vårtor, follikuliter.
 • Vuxen – vårtor, akne, kondylom, milier, nodulärt basaliom, mpox (apkoppor).

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Informera om sjukdomen och att det tar tid innan molluskerna försvinner. Oftast behövs ingen behandling.
 • Vid symtom eller kosmetiskt mycket störande förändring kan skrapning eller frysbehandling efter bedövning med bedövningskräm övervägas. Det görs vanligen inom specialiserad vård.
 • Eventuellt eksem bör behandlas för att minska risk för autoinokulation.

Egenvård

Kaliumhydroxid (svag lösning) kan eventuellt påskynda utläkning och är receptfritt.

Komplikationer

Komplikationer

 • Sekundärinfektion förekommer.
 • Skrapning och frysbehandling kan ge långvarig smärta eller ärr.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt: 2023-07-17

Godkänt av: Nationellt programområde hud- och könssjukdomar

Hitta på sidan