vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Krampanfall, akut

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • R56- Feberkramper och icke specificerade kramper

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • R56.8X Krampanfall, ospecificerade

Omfattning av kunskapsstödet

Rekommendationen gäller handläggning av akut krampanfall av oklar orsak hos barn och vuxna, i de fall krampanfallet inträffar på vårdmottagning i primärvården. För utredning av krampanfall hänvisas till misstänkt orsak.

Om hälsotillståndet

Orsaker

Exempel på orsaker till krampanfall:

 • känd eller nydebuterad epilepsi
 • stroke
 • meningit
 • hjärntumör
 • intoxikation
 • alkoholabstinens
 • hypoglykemi
 • konvulsiv synkope
 • feber, hos barn.

Utredning

Anamnes

 • Duration, tidigare anfall.
 • Anfallstyp – generaliserat eller fokalt, medvetandepåverkan.
 • Förekomst av urin- eller fecesavgång.
 • Känd eller misstänkt bakomliggande orsak – läkemedel, pågående infektion, sömnbrist.

Handläggning vid utredning

Stabilisera patienten enligt ABCDE, initialt omhändertagande:

 • A – fria luftvägarna, lägg i sidoläge (aspirationsrisk).
 • B – kontrollera andning och syresaturation, överväg syrgas.
 • C – kontrollera puls och blodtryck.
 • D – kontrollera P-glukos och CRP.
 • E – kontrollera temp och möjliga kroppsliga skador orsakade av krampen.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Larma ambulans vid pågående anfall.
 • Följ vitalparametrar – andningsfrekvens, puls, blodtryck (viktigt med ventilationsberedskap).
 • Ge bensodiazepin för att häva krampanfallet.
 • Sätt grov nål.
 • Ge annan behandling vid behov utifrån patientens symtom.
 • Utvärdera behandlingen regelbundet.

Bensodiazepin

Ge bensodiazepin vid kramp som pågår mer än några minuter. Upprepa efter 10 minuter vid behov.

Annan behandling

 • Vid hypoxi – ge syrgas.
 • Vid hypotoni – ge vätska, 500–1000 ml Ringer-Acetat intravenöst.
 • Vid hypoglykemi – ge glukos enligt separat rekommendation om hypoglykemi.
 • Vid feber – ge febernedsättande.

Handläggning av patient som inte behöver skickas in akut

I enstaka fall kan man överväga att inte skicka patienten till specialiserad vård, bland annat vid följande situationer:

 • Patient med känd epilepsi – ta kontakt med behandlande läkare för diskussion om fortsatt handläggning.
 • Barn med feberkramp utan tecken på allvarlig infektion – ingen ytterligare åtgärd krävs.

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2023-12-13

Hitta på sidan