vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Hjärtstopp

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • I46- Hjärtstillestånd
 • I49- Hjärtarytmi UNS

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • I46.0 Hjärtstillestånd med framgångsrik hjärt-lungräddning
 • I49.0 Ventrikelflimmer och ventrikelfladder
 • I46.9 Hjärtstillestånd, ospecificerat

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation gäller omhändertagande av hjärtstopp hos vuxna och barn med S-HLR.

Om hälsotillståndet

Orsaker

Vid hjärtstopp upphör hjärtats pumpförmåga, vilket kan ha olika orsaker:

 • ventrikeltakykardi (VT) eller ventrikelflimmer (VF)
 • asystoli.

Vuxna

Hjärtsjukdom är den vanligaste orsaken till hjärtstopp hos vuxna. Ventrikeltakykardi och ventrilkelflimmer kan brytas med defibrillering.

Barn

Andningsstopp, exempelvis drunkning eller kvävning, utgör cirka 90 % av alla hjärtstopp hos barn och kan inte defibrilleras.

Utredning

Anamnes

 • Tidigare hjärtsjukdom
 • Andra sjukdomar
 • Aktuella läkemedel

Behandling

Handläggning vid behandling

Akutbehandling vuxna

 • Bedöm livstecken – vakenhet, andning
 • Larma – ropa på hjälp, be någon ringa 112
 • Skapa fri luftväg
 • Påbörja S-HLR – 30:2 (30 kompressioner, 2 inblåsningar), 100 kompressioner/minut
 • Hämta defibrillator – anslut och följ råd
 • Syrgas – ge 10 liter/minut på mask (överväg larynxmask)
 • Dokumentera – åtgärder och tider
 • Ta hand om anhöriga och erbjud dem att närvara tillsammans med personal

Akutbehandling barn

 • Bedöm livstecken – vakenhet, andning
 • Skapa fri luftväg – gör 5 inblåsningar (gärna andningsmask)
 • Ropa på hjälp men lämna inte barnet
 • Påbörja S-HLR – 15:2 (15 kompressioner, 2 inblåsningar), 100 – 120 kompressioner/minut
 • Larma – ring 112 (efter minst 1 minut S-HLR, om ingen annan kan ringa)
 • Hämta defibrillator – anslut och följ råd
 • Dokumentera – åtgärder och tider
 • Ta hand om anhöriga och erbjud dem att närvara tillsammans med personal

Mål vid S-HLR

Målsättning är att larma och starta S-HLR inom 1 minut, defibrillera inom 3 minuter (vid VT/VF). HLR-bräda rekommenderas om det finns.

Kompressionsdjup vid S-HLR

 • Vuxna och barn från 13 år – 5 cm, tvåhandsgrepp
 • Barn 1-12 år – 5 cm, enhandsgrepp
 • Barn 0-1 år – 4 cm, ena handens två fingrar

Råd vid S-HLR

 • Inblåsningar bör ge synlig bröstkorgshöjning.
 • Kompressioner bör utföras korrekt.
 • Minimera avbrott i S-HLR. Fortsätt tills patienten vaknar eller ambulanspersonal tar över. Gör endast uppehåll under defibrillering.

Fortsatt handläggning

 • Vid återkomst av puls – ge ventilationsstöd med 10 inblåsningar/minut.
 • Om patienten vaknar – bedöm och åtgärda enligt A-B-C-D-E systematisk undersökningsteknik.
 • Vid misstänkt hjärtinfarkt – komplettera med 12-avlednings-EKG.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2020-08-19

Hitta på sidan