vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ganglion

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • M674 Ganglion

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • M67.4 Ganglion

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Initialt bedömning och eventuell utredning hos primärvårdsläkare.

Specialistsjukvård

Vid operationsfrågeställning, ortoped- respektive handkirurgbedömning.

Remissrutiner

Tillägg Östergötland

När operation är indicerad remiss till ortoped alternativt handkirurg.

Om hälsotillståndet

Definition

Ganglion är en godartad förändring som utgår från synovialvävnaden och innehåller ledvätska.

Ett ganglion på DIP-leder benämns mukös cysta.

Förekomst

Ganglion är vanligast bland unga vuxna kvinnor. Tillståndet förekommer dock i alla åldrar och utgör den vanligaste mjukdelsresistensen i handen.

Orsaker

Orsaken bakom ganglion är ofullständigt känd. Följande faktorer kan inverka:

 • medfödda, svaga områden i ledkapseln – framförallt hos tonåringar och unga vuxna
 • degenerativa faktorer – främst hos vuxna.

Riskfaktorer

 • Trauma
 • Överansträngning av led/sena
 • Artros

Utredning

Symtom

Ett ganglion skiftar ofta i storlek över tid och kan försvinna spontant.

Vanliga besvär är:

 • tryck- och obehagskänsla
 • smärta – både vid aktivitet och i vila.

Parestesier och pareser kan vara tecken på tryck på nervus ulnaris eller nervus medianus.

Status

Ganglion förekommer ofta handrygg men även volart, på fingrar och fotrygg.

Typiska statusfynd är:

 • 1–3 cm stor utbuktning
 • fast konsistens, ibland mjukare, som vid tryck kan ge efter
 • ibland ömmande vid palpation.
 Bilden visar vanliga lokalisationer för ganglion på hand och fingrar (volart och dorsalt)

Handläggning vid utredning

Diagnosen ganglion ställs oftast kliniskt. Vid behov komplettera utredningen med ultraljud. För att utesluta annan ledåkomma komplettera med röntgen.

Vid mukösa cystor och volara handledsganglier hos patienter i medelåldern och uppåt, misstänk artros.

Undersökningar

Bilddiagnostik

Ultraljud respektive slätröntgen är standard i de fall bilddiagnostik är indicerat.

Differentialdiagnoser

 • Andra mjukdelsresistenser (till exempel fibrom, aterom eller tumör)  
 • Carpal bossing (benpålagring över II-III metakarpalbenbasen) – hårdare konsistens och är mer distalt belägen 
 • Synovit utgående från led eller sen

Behandling

Handläggning vid behandling

Ge råd om vila. Informera patienten om att ganglion kan försvinna spontant efter några månader. Vid besvär kan arbetsterapeut utprova ortos, till exempel handledsstöd.

Om gangliet beror på artros behandla artrossjukdomen.

Vid funktionsinskränkning eller uttalade och långvariga besvär kan kirurgisk behandling vara indicerad.

Behandlingsval

Kirurgisk behandling

 • Punktion och kortisoninjektion vid dorsala ganglion – recidivrisk 60 %
 • Radikal exstirpation – recidivrisk 10–15 %

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt: 2020-10-15

Godkänt av: Nationellt programområde rörelseorganens sjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt: 2021-03-09

Godkänt av: Region Östergötland

Hitta på sidan