vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Gallstenssjukdom

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • K80.2 Gallsten utan kolecystit
 • K80.1 Gallsten med annan kolecystit
 • K80.0 Gallsten med akut kolecystit

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Utredning (ultraljud) av misstänkta gallstensbesvär. Akuta anfall kan oftast handläggas i primärvården, vid akuta symtom, se nedan.

Specialistsjukvård

Generellt gäller följande angående remiss till kirurgklinik:

Akut remiss
 •  Om patienten har feber eller är synligt ikterisk och/eller inte blir smärtfri på injektionsbehandling (Diklofenak) som vid behov upprepas.
Elektiv remiss
 • Efter 2–3 anfall med typisk anamnes om patienten samtycker. Hos yngre patient kan en attack vara tillräcklig operationsindikation med tanke på att det finns en 1–2 procentig årlig komplikationsrisk

Om hälsotillståndet

Förekomst

Gallsten är vanligt och förekommer hos åtminstone 20 % av befolkningen. Av dessa utvecklar cirka 20 % symtomgivande gallstenssjukdom. Tillståndet är vanligare hos kvinnor än hos män.

Orsaker

Gallsten bildas vid obalans i gallans sammansättning eller vid försämrad gallblåsetömning. Stenen består oftast av kolesterol, kalcium eller bilirubin.

Gallstensanfall uppkommer då en sten kilas in i gallblåsehalsen eller gallvägarna och orsakar ökat intraluminalt tryck och muskelaktivitet.

Riskfaktorer

 • Hereditet för gallsten
 • Ålder > 60 år
 • Övervikt
 • Kost – särskilt fet mat
 • Snabb viktnedgång – exempelvis efter obesitaskirurgi
 • Läkemedel – östrogensubstitution, opioider

Utredning

Symtom

Gallstenar ger sällan symtom utom vid gallstensanfall.

Då förekommer:

 • smärta – under höger arkus, plötsligt påkommen, uttalad, ofta intervallkaraktär
 • utstrålning – mot rygg eller höger axel
 • duration – från cirka 15 minuter upp till några timmar
 • allmänna – illamående, kräkningar.

Samtidig feber, ihållande smärta eller ikterus talar för komplikation.

Anamnes

 • Känd gallstenssjukdom
 • Riskfaktorer
 • Andra sjukdomar
 • Läkemedel

Status

 • Allmäntillstånd – ikterus, feber
 • Hjärta – puls
 • Blodtryck
 • Buk – lokal ömhet under höger arkus
 • Överväg EKG

Handläggning vid utredning

Vid svår smärta, allmänpåverkan eller symtom som talar för komplikation rekommenderas akut handläggning inom specialiserad vård.

Vid misstänkt gallstensanfall rekommenderas utredning och provtagning i differentialdiagnostiskt syfte. I senare skede bör bilddiagnostik göras för att bekräfta diagnosen.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Temp, CRP, urinsticka
 • Överväg ALP, ALAT, bilirubin, pankreasamylas
 • Överväg ytterligare prover

Differentialdiagnoser

 • Dissekerande aortaaneurysm
 • Funktionell buksmärta
 • Hjärtinfarkt
 • Irritabel tarmsjukdom (IBS)
 • Kolecystit, kolangit
 • Njursten
 • Pankreatit
 • Ulcus och gastroesofageal reflux (GERD)

Behandling

Handläggning vid behandling

Vid smärta

 • Ge i första hand NSAID intramuskulärt eller rektalt.
 • Vid utebliven behandlingseffekt bör patienten bedömas inom specialiserad vård.

Vid smärtfrihet

 • Ge råd om att patienten bör undvika den mat som ger besvär.
 • Förskriv NSAID.
 • Uppmana patienten att söka akut vid symtom som feber, ihållande smärta eller ikterus.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Välj ett av följande för akutbehandling:

 • injektion diklofenak (25 mg/ml), 3 ml intramuskulärt, kan upprepas efter 30 minuter vid behov
 • suppositorium diklofenak, 100 mg x 1.

Förskriv suppositorium diklofenak att ta vid behov vid nytt gallstensanfall i hemmet (max 150 mg/dygn).

Kirurgisk behandling

Bilddiagnostiskt bekräftade gallstenar som gett upprepade anfall kan avlägsnas genom:

 • kolecystektomi
 • endoskopiskt retrograd kolangiopankreatografi (ERCP).

Även efter kolecystektomi kan smärta från gallvägarna förekomma i vissa fall.

Komplikationer

Komplikationer

 • Gallstas
 • Kolecystit, kolangit
 • Koledokussten
 • Pankreatit

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt: 2020-12-16

Godkänt av: Nationellt programområde mag- och tarmsjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt: 2023-01-04

Godkänt av: Region Östergötland

Hitta på sidan