vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Follikulit

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • L73.1 Pseudofolliculitis barbae
 • L73.8 Andra specificerade follikulära sjukdomar
 • L73.9 Follikulära sjukdom, ospecificerad

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Handläggs först och främst inom primärvård.

Specialistsjukvård

Remiss till hudklinik vid svåra tillstånd med terapisvikt.

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation avser främst att ge vägledning kring olika orsaker till follikulit samt ge stöd vid handläggning av orsaker som bakterier och svamp.

Om hälsotillståndet

Orsaker

Follikulit innebär en inflammation i hårfollikeln som kan orsakas av infektioner, läkemedel eller traumatiserande faktorer. Dessutom kan ett stort antal andra tillstånd ge upphov till follikulit.

Infektioner

 • Stafylokocker – vanligaste agens som kan ge både ytliga och djupa follikuliter
 • Pseudomonas – kan ge follikulit efter bad i dåligt klorerat vatten (spa-follikulit)
 • Gramnegativa bakterier – ovanligt, exempelvis vid långvarig tetralysalbehandling av akne
 • Jästsvamp – malassezia (ibland candida) från normal hudflora
 • Virus – ovanligt, herpes simplex och zoster

Läkemedel

 • Steroider
 • Litium
 • Vissa typer av kemoterapi

Traumatiserande faktorer

Exempel på faktorer som kan orsaka follikulit:

 • hårborttagning – vaxning, rakning
 • friktion – kläder
 • ocklusion – fet salva, förband
 • irritation – kemikalier.

Andra tillstånd

Syfilis, HIV, sarkoidos, lymfom, IGA-dermatos och subkorneal pustulos är exempel på tillstånd som kan orsaka follikulit.

Därtill finns namngivna former av follikulit utifrån specifik klinisk bild:

 • pseudofollikulit – orsakas av inåtväxande hår efter rakning, oftast hos personer med lockigt hår (särskilt mörkhyade), ofta i skäggbotten eller nacken
 • folliculitis decalvans – ovanligt tillstånd i hårbotten med fläckvist och permanent håravfall och ärrbildning (ofta stafylokocker)
 • sycusis barbae – djup inflammation i skäggbotten, med fläckvis håravfall och ärrbildning (ofta stafylokocker)
 • eosinofil follikulit – ovanlig manifestation vid nedsatt immunförsvar eller malignitet som ger kliande papulösa utslag i ansiktet.

Riskfaktorer

Riskfaktorer för follikulit av infektiös orsak:

 • diabetes
 • nedsatt immunförsvar
 • atopisk hudsjukdom
 • svettning, varmt och fuktigt klimat
 • alkoholmissbruk.

Utredning

Anamnes

 • Bakomliggande orsaker
 • Riskfaktorer
 • Yrkesrelaterade faktorer

Status

Undersök huden. Typiska fynd utifrån agens är:

 • stafylokockfollikulit – papler med central pustel och omgivande rodnad, ofta i ansikte, på hals, i axiller, ljumskar eller på ben (efter rakning)
 • malasseziafollikulit – kraftig klåda, akneliknande pustler (inga komedoner) på övre delen av bålen
 • pseudomonasfollikulit – ömmande vesikulopapulösa utslag, initialt på hud som varit täckt med badkläder, uppkommer 1–3 dagar efter bad.

Handläggning vid utredning

Klinisk bild är ofta tillräcklig för diagnos. Överväg odling av bakterier eller svamp:

 • inför eventuell peroral behandling
 • vid terapisvikt eller recidiv (beakta MRSA).

Vid oklar bild eller djupare inflammation i hår- eller skäggbotten med håravfall rekommenderas kontakt med specialiserad vård.

Differentialdiagnoser

 • Furunkel, karbunkel, abscess
 • Akne
 • Hidradenitis suppurativa
 • Rosacea
 • Mollusker
 • Eksem – atopiskt eller seborroiskt
 • Impetigo
 • Psoriasis
 • Milaria

Behandling

Handläggning vid behandling

Follikulit är oftast självläkande och i många fall räcker information och hygienråd. Vid fortsatta besvär kan följande provas:

 • eliminera traumatiserande faktorer – särskilt rakning eller vaxning
 • eliminera riskfaktorer – optimera behandling i förekommande fall
 • rekommendera egenvård – vid milda besvär
 • erbjud lokalbehandling – vid återkommande besvär eller utbredda förändringar
 • överväg peroral behandling – endast vid djupare inflammation, alltid efter odling.

Egenvård

Rekommendera att vid:

 • stafylokockfollikulit – använda klorhexidinlösning vid behov
 • malasseziafollikulit – använda förebyggande behandling med propylenglykol i kräm/lotion vid upprepade besvär.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Stafylokockfollikulit

När egenvård inte räcker kan följande övervägas:

 • i första hand lokalbehandling – kaliumpermanganatlösning eller fucidinsyra
 • vid svåra eller utbredda symtom, efter odling – peroralt antibiotika med flukloxacillin 1 g x 3 i 10 dagar.

Malasseziafollikulit

Då malassezia tillhör hudens normalflora är recidiv vanliga och behandlingen kan behöva upprepas. Erbjud i första hand lokalbehandling:

 • kräm – mikonazolderivat
 • schampo – ketokonazol, selendisulfid
 • lösning – propylenglykol, 50 % i vatten, 1 x 2 i 2 veckor.

Vid svåra symtom kan peroralt antimykotika övervägas efter odling:

 • tablett itrakonazol 200 mg x 1 i 3 veckor
 • tablett flukonazol 200 mg x 1 i 1–4 veckor.

Pseudomonasfollikulit

Infektionen läker normalt inom 10 dagar, varför antibiotika bör undvikas.

Komplikationer

Komplikationer

Om infektionen blir djupare kan den övergå till furunkel, karbunkel eller abscess.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt: 2021-01-19

Godkänt av: Nationellt programområde hud- och könssjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt: 2021-02-03

Godkänt av: Region Östergötland

Hitta på sidan