vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Den här sidan innehåller inte den senaste versionen av kunskapsstödet. För att läsa den uppdaterade versionen, gå till 1177 för vårdpersonal:

Artriter (vardpersonal.1177.se) Länk till annan webbplats.

Artriter

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • M13-P Annan artropati och artrit

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • M13.0 Polyartrit, ospecificerad
 • M13.9 Artrit, ospecificerad
 • M13.8 Annan specificerad artrit
 • M13.1 Monoartrit som ej klassificeras på annan plats

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Initial bedömning och basal utredning, se separata dokument.

Specialistsjukvård

Remiss vid misstanke om reumatisk sjukdom efter initial utredning.

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation avser att underlätta den initiala bedömningen vid oklar artrit.

Om hälsotillståndet

Definition

Artrit innebär en inflammation i en eller flera leder och kan vara akut eller kronisk:

 • monoartrit – inflammation i 1 led
 • oligoartrit – inflammation i 2–4 leder 
 • polyartrit – inflammation i fler än 4 leder.

Utredning

Symtom

Klassiska symtom vid artrit är

 • ledsvullnad
 • ledömhet
 • värmeökning
 • smärta vid rörelse av leden
 • morgonstelhet.

Allmänna symtom som sjukdomskänsla, trötthet, viktminskning och nedsatt aptit kan förekomma.

Anamnes

 • Aktuella symtom – i leder och eventuellt andra organ 
 • Debut – snabb eller långsam
 • Duration 
 • Förekomst av trauma, fästingbett eller infektion
 • Hereditet för ledsjukdom 
 • Andra sjukdomar

Status

 • Allmäntillstånd
 • Ledstatus – svullnad, värmeökning, rodnad, ömhet, deformitet, rörelseinskränkning
 • Hjärta 
 • Lungor 
 • Hud

Handläggning vid utredning

Initial utredning vid artrit grundas på klinisk bild, ledstatus (mono-, oligo- eller polyartrit) och förlopp. Förhöjda inflammationsparametrar (CRP, SR) är vanligt.

Fortsätt handläggningen enligt separat rekommendation utifrån misstänkt diagnos.

Klinisk bild vid monoartriter

 • Gikt – vanligen akut debut. Oftast nedre extremitet, särskilt stortåns grundled. Ofta rodnad och peri-artikulär svullnad. Episodiskt återkommande.
 • Septisk artrit – akut debut. Oftast infektionstecken och svår ledsmärta.
 • Pyrofosfatartrit – akut eller subakut debut, ofta spontanläkning inom 1–2 veckor. Större leder.

Klinisk bild vid oligoartriter

 • Reaktiv artrit – ofta debut 1–4 veckor efter infektion. Spontanläkning hos de flesta inom ett år. Asymmetrisk artrit i nedre extremitet. Förekommer även som monoartrit.
 • Psoriasisartrit – vanligen smygande debut. Typiskt i perifera och axiala leder. Hudpsoriasis. Psoriasisförändringar i naglar. Förekomst av daktylit?
 • Sarkoidosartrit – vanligen smygande debut med spontanläkning inom tre år. Typiskt i fotleder, inte sällan bilateralt. Ofta erytema nodosum.
 • Borreliaartrit – ofta efter sex månaders borreliasjukdom med inledande erytema migrans. Spontanläkning efter 1–3 veckor. Typiskt i större leder, särskilt knäled.

Klinisk bild vid polyartriter

 • Reumatoid artrit – vanligen smygande debut. Typiskt i små perifera leder, särskilt i händer och fötter. Mono- eller oligoartrit i sällsynta fall.
 • Psoriasisartrit – vanligen långsam debut. Typiskt i perifera och axiala leder. Hudpsoriasis.

Behandling

Behandling ges utifrån misstänkt diagnos.

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2021-05-24

Regionalt innehåll

Godkänt:

2021-06-03

Godkänt av:

Region Östergötland

Hitta på sidan