vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Anemi hos barn

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • D51.9 B12-bristanemi, ospecificerad
 • D52.9 Folatbristanemi, ospecificerad
 • D64.9 Anemi, ospecificerad
 • D50.9 Järnbristanemi, ospecificerad

Om hälsotillståndet

Orsaker

Blodbrist, anemi, är ett symtom med principiellt olika bakomliggande orsaker:

 • Minskad produktion av röda blodkroppar – brist på hemoglobinkomponenter (järn, vitamin B12, folat), defekt syntes av hemoglobin (hemoglobinopati), hämning av benmärgen eller primär benmärgssjukdom.
 • Förkortad överlevnad av röda blodkroppar – hemolys.
 • Ökad förlust av röda blodkroppar – blödning.

Nedan följer exempel på orsaker till anemi.

Järnbrist

 • Minskat intag eller upptag – helamning efter 6 månaders ålder, ensidig/selektiv eller vegetarisk/vegansk kost, ätstörning, högt mjölkintag, celiaki.
 • Ökad förlust – blödning från slemhinna, riklig menstruation, Meckels divertikel, trauma.

Vitamin B12- och folatbrist

 • Lågt intag – ofta tonåringar, veganer.
 • Minskat upptag – celiaki, läkemedel som antiepileptika.

Andra orsaker

 • Talassemi – ärftlig sjukdom med defekt gen för bildning av hemoglobin.
 • Hemolytisk anemi – nedbrytning av erytrocyter av olika orsaker.
 • Benmärgssjukdom – akut leukemi, aplastisk anemi, myelodysplastiskt syndrom (MDS), Diamond-Blackfans anemi, Fanconis anemi.
 • Sekundäranemi – exempelvis kronisk inflammation, njursvikt, hypotyreos.

Utredning

Symtom

Symtom som kan förekomma är

 • trötthet, nedsatt ork, irritabilitet
 • blekhet
 • yrsel
 • nedsatt aptit
 • andfåddhet, hjärtklappning
 • huvudvärk, kognitiv påverkan (koncentrationssvårigheter).

Anamnes

Ta anamnes avseende

 • symtom på bakomliggande orsak – hematom, viktnedgång, nattsvettningar, låggradig feber
 • kost – ensidig kost, stort mjölkintag, enbart amning hos barn > 6 månader
 • återkommande eller långdragna infektioner
 • utlandsresor – exempelvis malariaområde
 • blödningstendens – näsblödning, blod i avföring eller urin, rikliga menstruationer
 • andra sjukdomar, prematuritet
 • läkemedel – särskilt NSAID, antiepileptika
 • ärftlighet – sfärocytos eller annan hereditär anemi, talassemi, Oslers sjukdom.

Status

Ta status enligt följande:

 • allmäntillstånd
 • hjärta – blåsljud, takykardi
 • blodtryck
 • buk – mjältförstoring
 • ytliga lymfkörtlar
 • hud – blekhet, hematom, ikterus
 • längd, vikt.

Handläggning vid utredning

Gör en klinisk bedömning och kontrollera basala laboratorieprover. Utifrån MCV kan följande misstänkas:

 • Vid lågt MCV – järnbrist, talassemi.
 • Vid normalt MCV – hemolytisk anemi, benmärgssjukdom (som leukemi, aplastisk anemi) eller sekundäranemi. Samtidig järn- och vitamin B12-brist.
 • Vid högt MCV – vitamin B12- eller folatbrist, hemolytisk anemi eller benmärgssjukdom (som Myelodysplastiskt syndrom, Diamond-Blackfans anemi, Fanconis anemi).

Tonåringar med riklig menstruation eller ensidig kost med brist på järn, vitamin B12 eller folat kan i de flesta fall handläggas i primärvården. Diagnosen vid järnbrist kan bekräftas med provbehandling och uppföljning med Hb efter 1 månad.

Vid misstanke om annan anemi hos barn rekommenderas vidare utredning inom specialiserad vård.

Provtagningar

Exempel på prover:

 • Basala prover – Hb, MCV, leukocyter, trombocyter, CRP.
 • Överväg – MCH, erytrocyter, retikulocyter, differentialräkning, ferritin, järn, TIBC, transferrin, kobalamin, folat.
 • Överväg ytterligare prover utifrån misstanke – exempelvis bilirubin, LD, kreatinin, transglutaminasantikroppar och kalprotektin.

Tolkning av provsvar:

 • Järnbrist – lågt MCV, järn, ferritin (ferritin kan vara förhöjt vid samtidig inflammation). Högt TIBC.
 • Vitamin B12- och folatbrist – högt MCV. Lågt kobalamin, folat.
 • Talassemi – lågt MCV och MCH. Höga erytrocyter. Normalt ferritin.
 • Hemolytisk anemi – normalt till högt MCV. Höga retikulocyter, högt bilirubin, LD.

Behandling

Handläggning vid behandling

Tonåringar med brist på järn, vitamin B12 eller folat kan ofta behandlas i primärvården. Behandlingen består av kostråd, läkemedel och vid behov dietistkontakt.

Tonåringar med riklig menstruation rekommenderas även kontakt med barnmorska eller gynekolog.

Kostråd

Exempel på kost som kan rekommenderas utifrån brist:

 • Järn – lever, blodpudding, kött, ägg, skaldjur, tofu, spenat, baljväxter, nötter och fröer.
 • Vitamin B12 – kött och mjölk.
 • Folat – gröna bladgrönsaker, kål och baljväxter.

Rekommenderade behandlingar

Läkemedelsbehandling

Ordinera vid järnbrist:

 • Peroralt järn 1 gång dagligen i 3–6 månader (remiss vid behov av intravenös behandling).
 • Uppföljning med Hb efter 1 månad (riktvärde ökning med 10 g/L) och med Hb + ferritin efter 3 månaders behandling. Fortsatt uppföljning därefter utifrån behov.

Ordinera vid vitamin B12- och folatbristanemi:

 • Peroral behandling med kobalamin och/eller folsyra vid behov.

Relaterad information

Kompletterande underlag

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2023-06-19

Hitta på sidan