vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Adenoidhypertrofi

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • J359P Annan kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • J35.2 Hypertrofi av adenoider

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Primär utredning av misstänkt adenoid handläggs av primärvården.

Specialistsjukvård

Remiss öron- näs- och halsmottagning vid behov.

Om hälsotillståndet

Förekomst

En adenoid tillbakabildas med åldern och hypertrofi är sällsynt hos barn över sju år.

Orsaker

Adenoida vegetationer utgörs av lymfoid vävnad i epifarynx (nässvalget).

Vid hypertrofi kan bakre näsöppningarna obstrueras och ge problem i form av nästäppa, snarkningar och bidra till sömnapnésyndrom. Möjligen kan adenoiden även fungera som bakteriereservoar och orsaka recidiverande akuta mediaotiter.

Utredning

Symtom

 • Nästäppa, nasalt tal och munandning
 • Snarkningar, apnéer
 • Sömnsvårigheter
 • Trötthet och irritabilitet
 • Dålig viktuppgång och längdtillväxt

Anamnes

 • Recidiverande mediaotiter eller otosalpingiter
 • Allergi som kan påverka symtombilden (hereditet, riskmiljö, säsongsvariation)

Status

 • Inspektion av svalg, öronstatus samt främre rinoskopi
 • Överväg inspektion med pannlampa och spegel upp mot nässvalget vilket påvisar om en förstorad adenoid föreligger

Handläggning vid utredning

 • Överväg adenoidhypertrofi vid kontinuerliga symtom utan misstanke på recidiverande övre luftvägsinfektioner eller allergi.
 • Värdera behov av kirurgisk åtgärd i förhållande till risk, symtomens svårighetsgrad och barnets ålder (då det ofta växer bort spontant).

Behandling

Behandlingsval

I de fall behandling är aktuell, utförs en abrasio vid öron-näsa-halsklinik.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt: 2020-04-27

Godkänt av: Nationellt programområde öron-, näsa-, halssjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt: 2021-03-15

Godkänt av: Region Östergötland

Hitta på sidan