vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Avvikelsehantering

Att kontinuerligt rapportera och hantera uppkomna avvikelser är grundläggande för en säker vård.

Medarbetare med uppdrag för Region Östergötland är skyldiga att bidra till att kvalitet och säkerhet upprätthålls. Detta innebär en skyldighet att rapportera avvikelser. Arbetsgivaren ska informera medarbetarna om denna skyldighet.

Riktlinjer och rutiner

Alla risker och avvikelser registreras och hanteras i IT stödet Synergi. Vi har ett systematiskt arbetssätt som bidrar till förbättringar med ökad kvalité och säkerhet för invånare och patienter.

En risk är en iakttagelse av något som skulle kunnat leda till en händelse med negativa konsekvenser. En avvikelse är en händelse som medfört eller hade kunnat medföra något oönskat, eller ett krav som inte uppfyllts.

Till dig som medarbetare

Risker och avvikelser som upptäcks registreras:

  • Som anställd i Region Östergötland ska du registrera risker och avvikelser i IT stödet Synergi

  • Som anställd i verksamhet som bedrivs på uppdrag av Region Östergötland registrerar du risker och avvikelser på det sätt din arbetsgivare angett.

Efter registrering hanteras de av avvikelsesamordnare och avvikelsegrupp.

Till chef, avvikelsesamordnare och roll i avvikelsegrupp

Alla verksamheter i Region Östergötland följer ett gemensamt arbetssätt med avvikelsehantering och kompletterar endast med en beskrivning av hur man arbetar lokalt med sitt systematiska avvikelsearbete. Processer och dokument hittar du som länkar till höger.

Arbetssätt med avvikelsehantering leds av processägare Kristina Thurée, som ansvarar för att förvalta och utveckla arbetssättet tillsammans med andra funktioner.

Frågor och svar

För dig som har HSA-id med tillgång till Region Östergötlands IT-miljö, finns svar på vanliga frågor i Stöd och serviceportalen.

Frågor och svar om arbetssätt med avvikelsehantering och Synergi (Stöd- och serviceportalen) Länk till annan webbplats.

Kontakt

För dig som har HSA-id med anställning under Region Östergötlands struktur och arbetar i IT stödet Synergi, finns möjlighet att skapa ärende via webbformulär i Stöd- och serviceportalen.

Skapa ärende för Synergi (Stöd- och serviceportalen) Länk till annan webbplats.

Utbildning

Synergi grund för nya avvikelsesamordnare (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.
För avvikelsesamordnare samt andra medarbetare och privata vårdgivare med behov av utökad behörighet i Synergi

Synergi rapport och statistik (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.
För verksamhetschefer, utvecklare, avvikelsesamordnare och övriga ansvariga.