vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

B-SR: Välj rätt etikett!

Felmärkta B-SR-rör orsakar extraarbete för laboratorierna. För analys av sänka (B-SR) krävs att markeringarna på rören inte täcks. Använd därför den mindre etiketten på provtagningsunderlaget.

Hälften av B-SR-rören kommer idag felmärkta till sjukhuslaboratorierna. Laboratoriemedicin önskar sprida information till provtagare i verksamheterna.

Under året har SR-provtagningsrören bytts från eXcyte till MONOSED. Vid märkning av provtagningsrören är det viktigt att inte täcka markeringarna på röret. Om markeringarna täcks av etiketten kan inte analysinstrumentet utföra mätningen. Personal behöver då manuellt flytta på den fastklistrade etiketten. Detta tar onödig tid i anspråk och påverkar arbetsmiljön.

För att markeringarna på de nya provtagningsrören inte ska täckas måste den mindre etiketten, högst upp till vänster på provtagningsunderlaget (som det inte står B-SR på) användas, se instruktionsbild nedan.

SR-provtagningsunderlagets översta vänstra etikett används för märkning av SR-rör.

Kontakt

Matilda Sämberg
Medicinteknisk ingenjör
Teknik- och metodsupport, Laboratoriemedicin sjukhus
010-103 95 49
matilda.samberg@regionostergotland.se