vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Utbyte av SR-provtagningsrör

SR-provtagningsrör av typen eXcyte kommer inte längre tas emot av laboratoriemedicin från och med 12 februari 2024. 

Region Östergötland har upphandlat ett nytt instrument för analys av B-SR (sänka). Under 2023 har ett successivt utbyte av dessa instrument pågått. Bytet av instrument har i sin tur krävt ett byte av SR-provtagningsrör från eXcyte till MONOSED (se bild). Laboratoriemedicin har hittills kunnat ta emot och analysera SR-provtagningsrör av båda sorterna. Från och med 12 februari 2024 kommer den gamla instrumenttypen tas bort och det innebär att endast SR-provtagningsrör av typen MONOSED kan tas emot för analys.

Centraldepån har endast SR-provtagningsrör av den nya sorten, MONOSED, i lager (LIO-nr: 29804, ERP nr: 990124000). Beställ SR-provtagningsrör av den nya sorten, MONOSED, från centraldepån och kassera alla provtagningsrör av den gamla typen eXcyte snarast. Bilden nedan visar SR-provtagningsrör och hur de två rörtyperna är märkta med eXcyte och MONOSED.

Bild på SR-provtagningsrör gamla (eXcyte) och nya (MONOSED)

Kontakt

Matilda Sämberg
Medicinteknisk ingenjör
Laboratoriemedicin sjukhus, teknik och metodsupport
Diagnostikcentrum
010-103 95 49
matilda.samberg@regionostergotland.se