vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ny beställning: U-Calcium/Kreatinin-kvot

Från och med 1 februari 2024 går det att beställa U-Calcium/Kreatinin-kvot för analys i stickprov. Åldersanpassade gränsvärden lämnas ut. I kommentar framgår även hur calciumvärden ska tolkas, vid dygnsurinsamling från barn.

I de fall det är komplicerat att genomföra dygnssamling av urin, t ex från små barn, finns nu möjligheten att använda sig av stickprov och beställa U-Calcium/Kreatinin-kvot. Normalreferensgränsen varierar med ålder och kost. De högsta nivåerna ses hos barn <3 månader som ammas (referensgräns <5,1 mol/mol kreatinin). Under det första levnadsåret sjunker kvoten för U-Calcium/Kreatinin drastiskt (till <1,5 mol/mol kreatinin för barn 1-3 år). Liknande nivåer som hos vuxna ses ungefär från 7 års ålder. De ålderspecifika referensgränserna framgår i svaret, med en kommentar för barn <7 månader där det framgår vad som gäller om barnet ammas eller inte.

Provtagning: Urinprovrör 6 ml.

Surgörning görs efter att provet ankommit till laboratoriet.

Om det är möjligt rekommenderas dygnssamling även för barn, eftersom calciumutsöndringen varierar under dygnet. För barn är det viktigt att relatera dygnutsöndringen av calcium till barnets vikt för att kunna avgöra om värdet är över eller under referensgränsen. I en kommentar till svaret framgår hur beräkningen görs. Ett normalt värde ska vara <0,10 mmol/kg/dygn (95 % av friska barn har värden under denna nivå).

Kontakt

Eva Landberg
Överläkare, Klinisk kemi
Laboratoriemedicin
Diagnostikcentrum
010-103 32 26
eva.landberg@regionostergotland.se