vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Nya analyser för biologiska läkemedel i Linköping

Från och med vecka 4, 2024 kommer analys av Infliximab och Adalimumab med reflexbeställning av anti-läkemedelsantikropp samt Ustekinumab och Vedolizumab utföras på Laboratoriemedicin sjukhus i Linköping.

Biologiska läkemedel är humaniserade monoklonala antikroppar, vilket inkluderar Infliximab, Adalimumab, Ustekinumab och Vedolizumab som alla framförallt används vid behandling av inflammatorisk tarmsjukdom. Under behandling kan vissa patienter utveckla antikroppar mot läkemedlet varvid nivån minskar, vilket leder till att sjukdomssymptom uppträder eller förvärras. Vid låga koncentrationer av Infliximab och Adalimumab utförs därför även koncentrationsmätning av antikroppar mot läkemedlet för att klarlägga om de låga nivåerna beror på antikroppsmedierad elimination eller har annan orsak.

Metoderna tas i bruk under vecka 4, 2024 och kommer att analyseras på Laboratoriemedicin sjukhus, Linköping. Tidigare har dessa prover skickats för analys på Karolinska universitetslaboratoriet. Analys kommer utföras 1-2 gånger i veckan och kan beställas akut varvid svar kan erhållas samma dag. För mer information se laboratoriemedicins provtagningsanvisningar Länk till annan webbplats..

Kontakt

Elisabeth Aardal
Medicinskt områdesansvarig läkare
Klinisk kemi
Diagnostikcentrum
010-103 30 54
elisabeth.aardal@regionostergotland.se

Iryna Shevchuk
Metodansvarig, leg. biomedicinsk analytiker
Laboratoriemedicin sjukhus
Diagnostikcentrum
Iryna.Shevchuk@regionostergotland.se