vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ändrade provtagningsanvisningar för tuberkulosläkemedel

Provtagningsanvisningarna för tuberkulosläkemedel uppdaterades 6 november 2023. Ändringarna avser rutiner och hantering av proverna efter provtagning.

6 november 2023 ändrades hanteringen av prover för koncentrationsbestämning av tuberkulosläkemedel i serum/plasma enligt följande:

”Skicka provrör OMGÅENDE till Laboratoriemedicin sjukhus US. Använd rörpost nr: 101021 (Kemlab provinlämning), om möjligt.

Om provrör inte kan skickas direkt via rörpost ska provet av provtagande enhet inlämnas till provinlämning på Laboratoriemedicin sjukhus US. Provinlämningen på Laboratoriemedicin sjukhus US ansvarar för att provet direkt centrifugeras, plasma avskiljs och provet fryses i -80. Personal från klinisk farmakologi hämtar provet på provinlämningen Laboratoriemedicin sjukhus US påföljande vardag och ansvarar för att provet hanteras korrekt därefter.

Tas provet utanför US skickas provet omgående till närmsta laboratorium, där det direkt centrifugeras, plasma avskiljas och frysas. Provet skickas sedan fryst till provinlämningen Laboratoriemedicin sjukhus US. Personal från klinisk farmakologi hämtar sedan provet påföljande vardag.”

Kontakt

Lisa Thorslund
Specialistläkare, Klinisk farmakologi
010-103 33 23
lisa.thorslund@regionostergotland.se