vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ändrad remissinformation gällande beställning av P-Metotrexat (högdosterapi)

För att optimera analysutförandet och korta svarstider införs ny remissinformation gällande förväntad metotrexatkoncentration vid beställning av analys för Metotrexat (högdosterapi).

Från 6 november 2023 tillkommer krav på remissinformation gällande förväntad metotrexatkoncentration vid högdosterapi.

Detta sker genom att remittent behöver bejaka/förneka förväntad metotrexatkoncentration > 1000 µmol/L.

Denna obligatoriska remissinformation syftar till att optimera utförandet av analys och är tänkt att korta tid till svar.

Kontakt

Linda Myllymäki
Specialistläkare, Klinisk farmakologi
010-103 33 23
linda.myllymaki@regionostergotland.se

Katarzyna Nordström
Specialistläkare, Klinisk farmakologi
010-103 33 23
katarzyna.nordstrom@regionostergotland.se