vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Primärvårdsanalysen av SARS-CoV-2 tas bort 13 november 2023

Möjligheten för bl.a. primärvårdslaboratorier att analysera SARS-CoV-2 med mini-PCR försvinner 13 november 2023. Orsaken är att de nya analyskit för samtidig bestämning av både Influensa A och SARS-CoV-2 inte uppfyller våra kvalitetskrav.

Under pandemin har primärvårdslaboratoriernas analysinstrument för SARS- CoV-2 varit till stor nytta. Det fanns en förhoppning om att instrumenten fortsatt skulle kunna användas med ett uppdaterat analyskit för bestämning av både influensa och SARS-CoV-2 i samma test. Vi har provat ut det kit som instrumenttillverkaren erbjuder, men dessvärre är analysens känslighet för Influensa A endast 60% och uppfyller inte våra kvalitetskrav.

Vintersäsongen närmar sig och då kommer fler virus att cirkulera. Vid jul brukar de första influensafallen komma och några veckor senare RSV. Vi ser en risk med att fortsätta analysera endast SARS-CoV-2, utan att samtidigt testa för Influensa A och RSV. Negativt utfall för SARS-CoV-2 riskerar då att skapa en falsk trygghet och det kan leda till en större smittspridning av andra virus. Därför kommer vi nu att sluta analysera SARS-CoV-2 i primärvården 13 november 2023.

Kontakt

Lena Serrander
Överläkare, Klinisk mikrobiologi
Laboratoriemedicin
Diagnostikcentrum
lena.serrander@regionostergotland.se