vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Nya och ändrade formler för estimerad GFR baserad på kreatinin och cystatin C fr.o.m. 10 oktober 2023

10 oktober 2023 kommer beräkningsformlerna för eGFR baserat på kreatinin och cystatin C bytas ut, i enlighet med en nationell rekommendation.

Kreatinin och eGFR

Byte av formel för beräkning av relativ eGFR (estimerad glomerulär filtrationshastighet) baserad på plasma-kreatinin kommer genomföras 10 oktober 2023. Bytet sker från MDRD till LM-rev (Lund-Malmö reviderad) och görs enligt nationell rekommendation från Equalis [1] och för harmonisering med övriga laboratorier i Sverige.

När provtagningsunderlag (etiketter) ska skrivas ut från ROS, för beställningar gjorda före 10 oktober, kommer ett felmeddelande indikera att kreatinin och eGFR(MDRD) saknas och analysen makuleras i beställningen. En ny beställning måste då göras med gällande namn (Pt-Krea, eGFR, relativ).

Den nya LM-rev formeln är framtagen i en svensk vuxen population på 850 individer (medianålder: 60 år, 2,5:e till 97,5:e percentilen: 26-85 år) efter jämförelse mot iohexolclearance [2]. I jämförelse med MDRD-formeln (som är framtagen i en amerikansk population) var andelen individer med låg njurfunktion mindre (andel med GFR < 60 ml/min/1,73 m2 : 56 % jämfört med 84 %). Formeln är validerad i populationer från Skåne och Örebro [3, 4].

Formelbytet kommer i regel innebära små skillnader i eGFR, men för vissa åldrar och kreatininnivåer kan skillnaden bli 10-20 %.

Absolut eGFR beräknat med Cockroft-Gaults formel kommer finnas kvar för beställning, då den enligt FASS rekommenderas att användas inför dosering av en del läkemedel. Det går att beräkna absolut eGFR baserat på relativ eGFR med LM-rev formeln. Enklast görs detta genom att använda Equalis eGFR kalkylator: https://www.equalis.se/sv/produkter-tjanster/kunskapsstod/egfr-kalkylator/ Länk till annan webbplats.

Följande beställningar kan göras i ROS.

  1. Pt-Krea, eGFR, relativ
  2. Pt-Krea, eGFR, CG, absolut

Även svar på P-Kreatinin erhålls.

eGFR beräknas ej för barn <18 år.

Cystatin C och eGFR

En ny beställning av absolut eGFR baserat på cystatin C kommer införas 10 oktober 2023. Vid denna beställning erhålls koncentrationen plasma-cystatin C, relativ eGFR (beräknad med CAPA-formeln [5]) samt absolut eGFR. För den senare beräkningen krävs uppgifter om patientens längd och vikt.

Följande beställningar kan göras i ROS.

  1. Pt-CysC, eGFR, relativ
  2. Pt-CysC, eGFR, absolut

Beräkning av eGFR erhålls för vuxna och barn > 1år.

eGFR och skillnader mellan olika beräkningsformler

Klippet nedan är en kort informationsfilm som förklarar begreppet eGFR och skillnader mellan olika formler. Det kan även nås på följande länk: https://api.screen9.com/preview/fFV-n8abeFSd68VLW-Kxrc-xeU4Ku8QxZXlQoU0rc_xZ_heDvc4GcijZqbwvtv_O Länk till annan webbplats.

Referenser

  1. Expertgrupperna för allmän klinisk kemi och proteinanalyser, Equalis rekommendation s016, ver 1.1, 23-04-11, https://www.equalis.se/sv/produkter-tjanster/kunskapsstod/rekommendationer/berakning-av-egfr-fran-kreatinin-och-cystatin-c-s016 Länk till annan webbplats.
  2. Björk J, Grubb A, Sterner G, et al. Revised equations for estimating glomerular filtration rate based on the Lund-Malmö Study cohort. Scand J Clin Lab Invest, 2011;71:232–239
  3. Björk J, Jones I, Nyman U and Sjöström P. Validation of the Lund–Malmö, Chronic Kidney Disease Epidemiology (CKD-EPI) and Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) equations to estimate glomerular filtration rate in a large Swedish clinical population Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 2012;46:212–222
  4. Nyman U, Larsson A, Grubb A et al. The revised Lund-Malmö GFR estimation equation outperforms MDRD and CKD-EPI across GFR, age and BMI intervals in a large Swedish population. Clin Chem Lab Med, 2014;52(6):815-2
  5. Grubb A, Horio M, Hansson L-O et al. Generation of a new cystatin c-based estimating equation for glomerular filtration rate by use of 7 assays standardized to the international calibrator. Clin Chem, 2014;60(7):974-86

Kontakt

Eva Landberg
Överläkare, Klinisk kemi
Laboratoriemedicin
Diagnostikcentrum
010-103 32 26
eva.landberg@regionostergotland.se