vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Justering av larmgräns för s-litium i åldersspannet 18-65 år

Ett kraftigt avvikande analysresultat (larmgräns) är ett resultat som representerar ett patologiskt tillstånd, så avvikande från normala (förväntade) värden att det kan vara livshotande om inte någon åtgärd utförs snabbt.