vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Reservrutiner för pappersremisser som skickas till
laboratoriemedicin

I samband med de nyligen inträffade IT-störningarna uppmärksammades ett flertal brister i ifyllande av pappersremisser som inkommit till Laboratoriemedicin. För att hantera en remiss på ett patientsäkert och effekt sätt fordras en komplett ifylld remiss.