vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Justeringar av rondgranskningsremiss
fr o m 1 mars 2023

Justeringar av rondgranskningsremissens upplägg har genomförts efter återkoppling från beställare och träder i kraft från och med 1 mars.

Det finns numera flervalsalternativ för en del fält och förklarande text till rubrikerna.
Bröstronden ligger som en egen remiss för att uppfylla specialanpassade flerval för
ronddemonstrationen. Under provtagningsanvisningar finns även en publicerad beskrivning av rond och eftergranskning.


Anna Bodén
Överläkare
Klinisk patologi
Tel: 010-1036967
anna.c.boden@regionostergotland.se