vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Remiss för omprövning av warfarinbehandling

Från och med 2023-02-01 kommer AK-mottagningarna inte längre att skicka ut årliga
omprövningsremisser till patientansvarig läkare (PAL) för warfarin-behandlade patienter.