vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ändring av rutiner gällande resistensbestämning i blod
på misstänkta kontaminanter

Bakterier som normalt finns på vår hud (KNS, propionibacterium, dermabacter, cutibacterium, corynebacterium, microkocker) kontaminerar ofta mikrobiologiska odlingar.

För blododling är korrelationen mellan dessa fynd och klinisk relevans, tydligt korrelerat till växt i antal flaskor/provtagning. Kontaminationer uppskattas utgöra så mycket som 1/3 av de positiva blododlingsfynden.

Från och med 19/1 kommer växt i 1 av 4 blododlingsflaskor av ovan angivna fynd, inte resistensbestämmas per automatik.

Skulle önskemål om resistensbestämning ändå föreligga (om fyndet bedöms kliniskt relevant) utförs detta efter kontakt med laboratoriet. Vid växt i fler flaskor (eller om växt i 1 av endast 1-2 tagna blododlingsflaskor) kommer fyndet resistensbestämmas, även om kontamination fortfarande kan vara möjlig orsak till växten.

Kontakta Blododlings laboratorium vid önskemål om resistensbestämning:
Blododlings laboratorium
010-103 10 76
31076 (internt)
Klinisk mikrobiologi
Region Östergötland

Vid frågor om den nya rutinen kontakta:
Anna Åkerlund
Överläkare, Klinisk mikrobiologi
072-4630275
Anna.Akerlund@regionostergotland.se
Region Östergötland