vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Tillgång till kvalitetsgranskad och aktuell information om läkemedel via masterdataregister läkemedelsförsörjning

Samtliga medarbetare i regionen har tillgång till regionens Masterdataregister för läkemedelsförsörjning som innehåller kvalitetsgranskad och aktuell information om läkemedel från många olika källor. Informationen kan användas exempelvis för att få ökade kunskaper om ett läkemedel eller vid behov av prisuppgifter.

Masterdata innebär att data skapas och uppdateras en enda gång för att därefter kunna återanvändas i flera olika system samt att uppdateringar sker på ett ställe och sedan slår igenom överallt. Införandet av masterdata skapar en förbättrad datakvalitet och effektivare datahantering, det bidrar till ökade förutsättningar för digitalisering i hälso- och sjukvården, till nytta för såväl patienter som medarbetare.

Information från masterdataregister för läkemedelsförsörjning används idag av olika IT-system/applikationer för läkemedelsförsörjning och läkemedelsuppföljning.

Masterdataregister läkemedelsförsörjning nås via ”applikationer” på Intranätet och kräver inloggning med hjälp av e-tjänstekort. För mer information om manualer och behörigheter se intranätet Länk till annan webbplats..

Vid frågor kontakta förvaltningen på masterdatalakemedel@regionostergotland.se