vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Metalyse 5000 enheter, (25 mg) ersätter Actilyse på strokeindikation

Nationell arbetsgrupp för Sveriges läkemedelskommitté (NAG LOK) och Nationell arbetsgrupp Stroke (NAG Stroke) rekommenderar under rådande restsituation av Actilyse att Metalyse 5000 E (tenekteplas 25 mg, ny styrka) ska användas vid behandling av akut ischemisk stroke (AIS).

Sedan en tid tillbaka är det brist på det antitrombolytiska läkemedlet Actilyse (alteplas) i Sverige. De förpackningar som finns tillgängliga fördelas mellan regionerna.

I april i år introducerades övergången till Metalyse 5000 E (tenekteplas 25 mg, ny styrka) vid behandling av ischemisk stroke. Bytet är nödvändigt att göra då Actilyse inte kommer finnas tillgängligt för behandling av AIS under resterande 2024.

För behandling av övriga indikationer där antibrombotisk behandling är aktuell är det ingen förändring.

Behandlingsrekommendation

Nationell arbetsgrupp för Sveriges läkemedelskommittéer (NAG LOK) och Nationell arbetsgrupp Stroke (NAG Stroke) rekommenderar följande under nämnda restsituation av Actilyse:

  • För patienter med AIS där antitrombotisk läkemedelsbehandling är aktuell ska Metalyse 5000 E väljas i första hand.
  • Alla regioner bör så snart som möjligt påbörja arbete med övergång till Metalyse vid AIS.


För mer information och nationella riktlinjer:
Rekommendation Metalyse 25 mg (tenekteplas 5000 enheter) under restsituation av Actilyse (alteplas) på strokeindikation (samverkanlakemedel.se) Länk till annan webbplats.


Färdiga läkemedelsmallar för Metalyse finns i Cosmic.

Relaterad information

Instruktionsfilm i FASS för beredning av Metalyse 5000 E (25 mg) samt ett kort med berednings- och doseringsbeskrivning:

Stöd för användning av Metalyse (fass.se) Länk till annan webbplats.