vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Uppdaterad REK-lista

Behandlingsområde Barn och Hjärta-kärl har uppdaterats med nya rekommendationer.

REK-listan innehåller rekommendationer om läkemedelsbehandling vid de vanligaste sjukdomarna och till de vanligaste patienterna samt Hälsorådets rekommendationer om levnadsvanor. De rekommenderade läkemedlen har valts utifrån medicinsk effekt och säkerhet, kostnadseffektivitet och miljöhänsyn.

Den publiceras digitalt och nås via denna länk Länk till annan webbplats.. Använd gärna din mobiltelefon där du, även utan internetuppkoppling, får den bästa upplevelsen av REK-listan.
(För att nå bakgrunds-dokumentationerna krävs dock internetuppkoppling.)

Nyheter i Maj 2024

Barn

  • Airsalb (salbutamol) ersätter Airomir (salbutamol) på grund av prisbilden.

Hjärta-kärl

  • Tydligare rangordning av DOAK utifrån prisbild.